Budowa stacji transformatorowych

Piotr Kowalczyk
10.03.2021

Stacje transformatorowe

Ceny prądu nieustannie wędrują w górę, co szczególnie odczuwają duże zakłady przemysłowe, produkcyjne i obiekty usługowe. Źródłem oszczędności dla nich może stać się stacja transformatorowa, które optymalizują proces dystrybucji energii elektrycznej z sieci do klienta. Co jednak wiąże się z tym rozwiązaniem – i kiedy należy je stosować?

Czym są stacje transformatorowe? Zastosowanie stacji trafo

Stacje trafo, znane również jako stacje transformatorowe lub trafostacje, to obiekty, w których następuje rozdzielenie energii elektrycznej dla różnych poziomów napięć. Najczęściej stacje trafo są ostatnim kluczowym punktem w dostarczaniu energii elektrycznej z elektrowni do klienta, a ich głównym celem jest zmiana napięcia prądu i jego rozdział, niezbędny do zasilenia obiektów odbiorców.

Stacje trafo mogą się różnić w swojej konstrukcji w zależności od typu. W większości przypadków składają się one z:

 • Transformatora
 • Rozdzielni średniego napięcia
 • Rozdzielni niskiego napięcia
 • Szeregu urządzeń pomocniczych zależnych od rodzaju i konstrukcji stacji transformatorowej.

Transformatory umożliwiają zamianę prądu stałego na zmienny i odwrotnie. Energia ta jest przenoszona w procesie indukcji zachodzącej między obwodami i pozwala na zachowanie pierwotnej częstotliwości.  Z kolei rozdzielnie pozwalają na łączenie, przerywanie i rozdział obwodów bez stwarzania zagrożenia dla instalacji.

Typy i koszty stacji transformatorowych

W branży wyróżnia się kilka typów stacji trafo. Są to:

 • Stacje mobilne – stacje kontenerowe z możliwością przemieszczenia. Posiada ona wszystkie elementy standardowej stacji trafo, z dodatkowymi częściami umożliwiającymi ich transport.
 • Stacje kontenerowe – stacje trafo w formie gotowego do użytku kontenera skrywającego różnego rodzaju urządzenia elektryczne. Mogą one występować z różnymi rodzajami obudowy: betonowymi, stalowymi lub aluminiowymi. Dodatkowo ze względu na rodzaj obsługi dzielą się one na stacje z obsługą zewnętrzną (bez wchodzenia do środka kontenera) lub wewnętrzną (z korytarzem obsługi wewnątrz stacji).
 • Stacje wnętrzowe – umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku.
 • Stacje słupowe - umieszczone na dużej wysokości na masywnych, betonowych słupach. Najczęściej spotykane na wsiach i małych osiedlach domów jednorodzinnych. Prefabrykowane, umieszczone na platformie i połączone z siecią napowietrzna lub kablową SN.

W zależności od rodzaju stacji, miejsca, w którym ma ona zostać zbudowana i innych elementów specyfikacji danego zlecenia, koszt wykonania stacji trafo może wahać się między 60 tys. złotych dla stacji słupowych, a 170 tys. złotych – dla zaawansowanych stacji kontenerowych.

Stacje transformatorowe – kto powinien z nich skorzystać?

Stacje trafo budowane na własny rachunek to doskonała propozycja dla dużych zakładów produkcyjnych czy obiektów usługowych. To właśnie zazwyczaj duże podmioty działające w wielu budynkach wymagają specjalistycznych rozwiązań z zakresu rozdziału energii elektrycznej. Stacje trafo są dla nich nie tylko niezbędne do zachowania bezpieczeństwa, ale także korzystne. Przykładowo, odbiorcy przyłączeni do sieci elektroenergetycznej na taryfie C płacą średnio ok. 131 zł za megawatogodzinę. Z kolei odbiorcy biznesowi, którzy dzięki budowie stacji trafo mogli przejść na taryfę B23 płacą ok. 34 zł za megawatogodzinę (dane z Tauronu z 2019 roku). To ponad czterokrotna różnica w kosztach energii elektrycznej!

Korzyści z wykorzystania stacji trafo

Ogromne oszczędności to jednak jedynie początek listy zalet, jakie niesie ze sobą budowa stacji transformatorowej. Jej posiadanie to również pewność nieprzerwanej działalności zakładu. Zasilanie pochodzące ze stacji trafo jest bowiem pewniejsze niż to ze standardowo skonfigurowanej sieci – klienci kupujący energię po średnim napięciu są zdecydowanie rzadziej narażeni na planowane wyłączenia ci korzystający z niskiego napięcia dostarczanego bez udziału trafostacji.

Budowa stacji transformatorowej zwiększa również wartość nieruchomości. Dotyczy to szczególnie działek przeznaczonych pod budowę budynków usługowych, zakładów czy firm produkcyjnych. Tereny na sprzedaż wyposażone w stacje trafo są znacznie atrakcyjniejsze dla potencjalnych kupców.

Sprawdzony wykonawca stacji trafo? Sprawdź Salwis!

Szukasz firmy, która wykona dla Ciebie stacje trafo od A do Z? Zapoznaj się z ofertą biura projektów elektrycznych Salwis. Oferujemy kompleksową usługę, na którą składa się:

 • Indywidualne dopasowanie projektu stacji trafo do profilu Twojej firmy i docelowej lokalizacji obiektu.
 • Wycenę projektu dostarczoną przed rozpoczęciem prac.
 • Analiza możliwości wypracowania dodatkowych oszczędności w czasie budowy i późniejszego użytkowania stacji transformatorowej.
 • Kompleksowe wykonanie prac zgodnie z harmonogramem.

Sprawdź całą naszą ofertę na https://salwis.pl/budowa-stacji-transformatorowych/.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie