Podstawowe rodzaje pomp ciepła

Mariusz Siwko
18.11.2015

Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie grzewcze, zasilane najczęściej energią elektryczną, wykorzystujące ciepło słoneczne zgromadzone w środowisku naturalnym, które przekazuje do systemu ogrzewania budynku. W zależności od rodzaju pompy, jako źródło ciepła (tzw. dolne źródło) może być wykorzystany grunt, woda lub powietrze. To jaki rodzaj pompy zastosujemy w naszym domu, zależy w głównej mierze od warunków naszej działki.

Ze względu na rodzaj dolnego źródła pompy ciepła dzielimy na:

  • gruntowe (solanka/woda, bezpośrednie odparowanie/woda, bezpośrednie odparowanie/bezpośrednie odparowanie)
  • wodne (woda/woda, woda/powietrze)
  • powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze).

Pod względem rodzaju źródła zasilania pompy dzielimy na:

  • elektryczne
  • olejowe
  • gazowe.

Najlepsze parametry skuteczności pompa ciepła osiąga przy zestawieniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (np. podłogowym). Moc pompy ciepła powinna być dobrana na podstawie zapotrzebowania cieplnego budynku, które zależne jest od takich czynników jak: powierzchnia, budowa ścian, ilość i rozmieszczenie okien i drzwi.

Istnieje kilka typów systemów grzewczych opartych na pompie ciepła:

  • system monowalentny - pompa stanowi jedyne urządzenie grzewcze
  • system biwalentny alternatywny - system składa się z dwóch urządzeń, np. pompa ciepła + kocioł gazowy; w układzie tym po osiągnięciu danej temperatury zewnętrznej pompa ciepła wyłącza się, a uruchamia kocioł.
  • System biwalentny równoległy - system oparty o dwa urządzenia, które pracują wspólnie od momentu uzyskania danej temperatury zewnętrznej.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.