Czym jest agrowoltaika?

Maciej Piwowski
16.10.2023

Agrowoltaika to nowe pojęcie w polskim sektorze energetycznym. Odnosi się do symbiozy w zakresie prowadzenia produkcji rolnej oraz wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na ziemi uprawnej. Jakie przynosi to korzyści?

Działalność dualna

Obecnie instalacje fotowoltaiczne montowane na ziemiach rolnych kojarzą się z zabieraniem gruntów pod uprawę. Tak być jednak nie musi. Agrowoltaika zakłada, że właściciel ziemi może prowadzić na niej swoją główną działalność, czyli produkcję rolną, jednocześnie przeznaczając część gruntu pod montaż elementów instalacji PV.

Pole, choć oczywiście w pewnej części zajęte przez instalację, nadal pozostaje do dyspozycji rolnika, który może je obsiewać, pielęgnować i eksploatować. Nie musi zatem podejmować trudnej decyzji, czy przeznaczyć grunt pod działalność rolniczą, czy może tylko na cele produkcji energii elektrycznej.

Rozwiązanie dylematu rolnika

Agrowoltaika pozwala czerpać korzyści z posiadanej ziemi z dwóch źródeł jednocześnie. Jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie z punktu widzenia rolników, którzy nie chcą rezygnować z głównej działalności, natomiast kuszą ich zyski, jakie może przynieść wydzierżawienie gruntu pod instalację PV.

W tym kontekście można założyć sukcesywny wzrost zainteresowania agrowoltaiką, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczone zasoby gruntów nadających się pod instalacje OZE.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie