Będą dotacje na domowe magazyny energii dla prosumentów

Mateusz Nowak
21.07.2021

Choć dopiero co ruszyła trzecia edycja programu „Mój prąd”, to już poznaliśmy częściowe założenia kolejnej edycji, która jest planowana na rok 2022. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prosumenci zyskają możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu magazynu energii. Takie plany potwierdziło Ministerstwo Klimatu.

Czemu mają służyć te magazyny?

Magazyny energii stanowią odpowiedź na bardzo poważny problem związany z rozwojem sektora fotowoltaiki. Liczba przyłączanych instalacji rośnie w takim tempie, że polskie sieci przesyłowe nie są w stanie odbierać takich ilości energii. Prowadzi to do coraz częstszego wyłączania instalacji oraz strat po stronie prosumentów, którzy skarżą się na to m.in. do Urzędu Regulacji Energetyki.

Nie da się w krótkim czasie zmodernizować sieci, natomiast można spowodować, że nadwyżki energii – przynajmniej częściowo – będą magazynowane w produkującym je gospodarstwie domowym. Potrzebne są do tego specjalne magazyny, których zakup ma być dofinansowywany w ramach czwartej edycji programu „Mój prąd”.

Na razie nie wiadomo, ile dokładnie wyniesie dofinansowanie. Ministerstwo podało dwie rozważane stawki: 25 proc. lub 50 proc. Prawdopodobnie w założeniach programu zostaną narzucone parametry, jakie musi spełnić magazyn energii. Celem jest ustandaryzowanie tej technologii, aby w ciągu kilka lat domowe magazyny stworzyły ogólnokrajową sieć umożliwiającą przechowywanie ogromnych ilości wytworzonej przez prosumentów energii.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie