Kotły z palnikami - Nadmuchowe (wentylatorowe)

Antoni Kwapisz
25.07.2015

Kotły z palnikami nadmuchowymi (wentylatorowymi) są najbardziej uniwersalnym typem kotłów przeznaczonych do spalania paliw gazowych i olejowych.

W palnikach nadmuchowych powietrze potrzebne do spalania gazu lub oleju jest wdmuchiwane. Wśród tego rodzaju palników wyróżnia się palniki jedno i dwustopniowe. W jednostopniowych urządzeniach wydajność zmienia się na skutek włączenia lub wyłączenia palnika. Palniki dwustopniowe pracują zaś z różnym poziomem mocy na danym stopniu – w pierwszym stopniu jest to moc mniejsza, w drugim moc właściwa. Dwustopniowa konstrukcja jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna. Palniki olejowe dzięki systemowi zabezpieczeń zapewniają kontrolę pracy układu oraz wyłączenie palnika i odcięcie dopływu paliwa w razie nieprawidłowości.

Palnik nadmuchowy zbudowany jest z:

  • korpusu palnika,
  • wentylatora ssąco-tłoczącego powietrze z silnikiem,
  • pompy olejowej lub armatury gazowej,
  • transformatora zapłonowego i elektrod,
  • automatu palnikowego,
  • rury palnikowej,
  • dyszy olejowej lub gazowej.

Nowoczesne palniki posiadają zapłon elektroniczny, w wyniku czego gaz zapala się od iskry w momencie włączenia kotła. Pod względem rodzaju spalanego paliwa dzielą się na: palniki gazowe, olejowe i dwupaliwowe. Pod względem konstrukcji na: jednoblokowe i dwublokowe (z oddzieloną głowicą spalania). Pod względem sterowania wyróżnia się palniki jednostopniowe, wielostopniowe i modulowane (z regulacją mocy od minimalnej do maksymalnej).

W celu poprawnej współpracy palnika z kotłem należy odpowiednio dobrać palnik. W procesie tym uwzględnia się zakres mocy danego palnika, moc kotła, typ kotła, rodzaj paliwa, a w przypadku kotłów gazowych również ciśnienie przed drogą gazową.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie