Kotły parowe i ich zastosowanie w energetyce przemysłowej

Mateusz Rąbalski
04.09.2018

Trudno znaleźć drugą równie uniwersalną technologię, która sprawdzałaby się w tak wielu sektorach gospodarki. Kotły parowe, choć to konstrukcje znane od wieków, do dziś są powszechnie wykorzystywane w energetyce przemysłowej, przynosząc wymierne korzyści zarówno samym zakładom produkcyjnym, jak i zwykłym ludziom.

Gdzie najczęściej wykorzystuje się kotły parowe?

Energetyka przemysłowa to bardzo szerokie pojęcie, które dla „przeciętnego Kowalskiego” może być całkowicie enigmatyczne. Tymczasem każdy z nas, bezpośrednio lub pośrednio, korzysta na jej funkcjonowaniu.

Kotły parowe są stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Zacznijmy od spożywczego. Takie urządzenia spotyka się między innymi w piekarniach oraz wszędzie tam, gdzie utylizuje się odpady pochodzenia zwierzęcego (np. w rzeźniach). Kotły generujące parę są niezbędnym wyposażeniem zakładów produkujących żywność dla dzieci i zajmujących się przetwórstwem mleka.

Z kotłów parowych korzystają firmy i zakłady tekstylne, które posiadają własne suszarnie i farbiarnie.

Kolejnym sektorem masowo wykorzystującym kotły parowe jest przemysł farmaceutyczny. Tutaj zastosowanie urządzeń jest bardzo szerokie: począwszy od procesu produkcji leków, poprzez sterylizację opakowań, a na utylizacji środków farmaceutycznych skończywszy.

Kotły parowe są niezbędnym elementem wyposażenia wszelkich suszarni, dlatego korzystają z nich m.in. drukarnie, firmy papiernicze, jak również producenci rolni.

Ponadto kotły parowe spotyka się w szpitalach, pralniach, dużych kuchniach, hotelach i wielu innych obiektach użyteczności publicznej. Tutaj najczęściej wykorzystywana jest ich funkcja grzewcza.

Technologia, która stale się rozwija

Pierwszy kocioł parowy został opracowany już w 1681 roku przez Denisa Papina – stąd często mówi się o „kociołku Papina”. To urządzenie było protoplastą późniejszych wynalazków bazujących na wykorzystaniu energii pary, jak chociażby autoklaw czy samowar.

Oczywiście współczesne kotły parowe stosowane w energetyce przemysłowej są wielokrotnie bardziej wydajne. Nie oznacza to jednak, że technologia ta osiągnęła już szczyt swoich możliwości. Wciąż opracowywane są nowe rozwiązania, dzięki którym funkcjonalność i wydajność kotłów parowych będzie jeszcze większa.

Bardzo ciekawą technologią, funkcjonującą na rynku już od dłuższego czasu, są kotły parowe zasilane biomasą. Ich popularność wynika z prostej przyczyny: biomasa to paliwo w pełni odnawialne, a w polskich warunkach także dość łatwo dostępne. Biorąc pod uwagę, że w przeciągu kilkudziesięciu lat będziemy musieli znacznie ograniczyć wydobycie i zużycie takich paliw, jak ropa naftowa czy gaz, nie ma odwrotu od alternatywnych rozwiązań.

Współczesne kotły parowe opalane biomasą są urządzeniami o bardzo wysokim stopniu zaawansowania, co powoduje, że ich eksploatacja nie jest bardziej uciążliwa niż kotłów opalanych innymi paliwami Współczesne biomasowe kotły parowe wyposaża się w takie elementy, jak ekonomizery spalin (pozwalają odzyskiwać energię ze spalin, a więc generują istotne oszczędności) czy wydajne układy odpopielania, dzięki czemu praca kotłów jest w pełni zautomatyzowana.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie