Jak działa kocioł zgazowujący drewno?

Piotr Kowalczyk
26.07.2015

Drewno jest jednym z najbardziej powszechnych paliw odnawialnych. Co ważne, ma wysoką kaloryczność i w przypadku kotłowni tradycyjnych, jest zamiennie używane z węglem.

Trzeba jednak podkreślić, że drewno ma świetne warunki, aby zdobyć miano biopaliwa. Musimy używać go tylko w nieco inny sposób. Np. w kotłach zgazowujących drewno.

Na czym polega praca kotła zagazowującego drewno?

Kotły tego typu po prostu produkują gaz drzewny. Ten, w odróżnieniu od gazu ziemnego czy propanu, powstaje w specyficznych warunkach. Do kotła ładowane jest drewno, które w jego górnej komorze, ulega procesom termicznego rozkładu. Ograniczony jest dostęp tlenu, co bardzo przyspiesza całą operację.

Po zgazowaniu drewna, cały gaz przechodzi przez warstwę żaru i dostaje się do palnika, gdzie jest mieszany z powietrzem. Powstaje płomień, który dopala się dopiero w popielniku.

W zależności od wielkości kotła, produkcja i uzyskiwanie energii z gazu drzewnego, może być bardzo opłacalna. Ten sposób sprawdzi się również w dużych, przemysłowych zastosowaniach.

Jak powstaje gaz drzewny?

Gaz drzewny jest produktem zupełnie naturalnym. Tzw. holzgas uzyskujemy po spełnieniu kilku warunków i zajściu czterech procesów:

  • Suszenie drewna - to na tym etapie drewno pozbywa się wilgoci

  • Zgazowanie drewna - gaz, w warunkach beztlenowych, uwalnia się po uzyskaniu wysokiej temperatury drewna

  • Utlenianie - na tym etapie mamy już do czynienia ze spalaniem, podczas którego uwalnia się ciepło

  • Redukcja - w węglu drzewnym rozkłada się smoła, jednocześnie redukowany jest tlenek węgla

Wielu z nas może sobie nawet nie zdawać sprawy, jak duże ilości gazu drzewnego są produkowane podczas zwykłego spalania drewna. A czy nie zauważyliście, że podczas palenia w zamkniętym kominku, co jakiś czas dochodzą nas niepokojące odgłosy wybuchów? Tak, w ten sposób wypala się gaz drzewny.

Czy gaz drzewny może zastąpić gaz ziemny?

Odpowiedź na to pytanie jest niestety przecząca. Wpływ ma na to jeden fakt - niska wartość opałowa gazu ziemnego. Przeciętnie, jest to paliwo co najmniej 2-3 krotnie mniej kaloryczne od gazu ziemnego. W dodatku jego produkcja wymaga nieco zachodu.

Mimo to, w Polsce stosowanych jest sporo instalacji do spalania gazu drzewnego. Powód jest prosty - to paliwo bardzo ekologiczne i tanie w produkcji. Szczególnie, jeśli holzgas generują i spalają kotły o dużej mocy (np. http://www.grasenergia.pl/p,277,kotly-na-biomase.html)

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie