Rola Głównego Energetyka w zakładzie przemysłowym

Mariusz Siwko
10.01.2022

Wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są urządzenia i systemy energetyczne, potrzebny jest personel mający kompetencje odpowiednie do tego, by fachowo się zajmować serwisem, modernizacją oraz obsługą tego typu instalacji. Rolę menagera realizującego kompleksowe utrzymanie ruchu energetycznego zakładu przemysłowego pełni Główny Energetyk z wykorzystaniem zasobów personelu własnego lub podmiotów zewnętrznych.

Jaki jest zatem zakres kompetencji Głównego Energetyka?

W bardzo wielu zakładach przemysłowych osobą odpowiedzialną za sprawne funkcjonowanie i modernizację systemów energetycznych jest Główny Energetyk. Często oprócz zajmowania się elektroenergetyką kontroluje on i optymalizuje zużycie oraz dostawę mediów energetycznych (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki).

Osoby na tym stanowisku w dużych zakładach przemysłowych dbają także o planowanie modernizacji parku maszynowego oraz przygotowywanie instrukcji dla pracowników własnych lub osób z ekip zewnętrznych. Dodatkowo odpowiadają niekiedy za przygotowanie dokumentacji technicznych oraz kierują pracą podległych sobie osób. Na tym stanowisku zatrudniane są osoby posiadające uprawnienia energetyczne ze specjalistycznym wykształceniem i dużym doświadczeniem zawodowym.

W niektórych zakładach Główny Energetyk odpowiada tylko za uzasadnioną technicznie i ekonomicznie eksploatację urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Przykłady praktyczne działań podejmowanych przez Głównego Energetyka:

  • organizacja napraw, remontów i eksploatacji sieci elektroenergetycznych,
  • kontrola i nadzór nad prawidłową pracą personelu eksploatacji zakładu przemysłowego,
  • decydowanie o ilości załączonych wg potrzeb (obciążenia) transformatorów energetycznych lub układach pracy sieci, stacji transformatorowych i rozdzielni
    w stanach normalnej pracy i stanach awaryjnych,
  • decydowanie o środkach zapobiegających niebezpieczeństwu personelu i majątkowi firmy w sytuacjach kryzysowych, np. podczas zalania rozdzielni elektrycznej,
  • decydowanie o potrzebie zmian w taryfach energetycznych, zapotrzebowaniu na energię oraz korekcie przydziałów mocy. Wielokrotnie zakłady mają nieodpowiednio dobrane moce zamówione na energię elektryczną i cieplną, co jest powodem zwiększonych kosztów,
  • wnioskowanie do zarządu przedsiębiorstwa o konieczności przeprowadzenia modernizacji, usprawnień i napraw sieci i urządzeń energetycznych.

Główny Energetyk na etacie czy jako podmiot zewnętrzny?

Warto zauważyć, że zatrudnienie Głównego Energetyka na zasadzie współpracy zewnętrznej może być korzystniejsze, aniżeli zatrudnienie pracownika etatowego. Nasuwa się pytanie dlaczego?

Najprawdopodobniej duża część doświadczonych menagerów zna odpowiedź na to pytanie.

Jakość wykonywania prac przez pracowników etatowych, będących pod nadzorem przełożonych również z tych samych zakładów bywa niestety bardzo niska. Jest to efektem chęci uniknięcia konfliktów kierownictwa z przełożonymi, braku egzekwowania należytej jakości prac lub niewykwalifikowanego personelu. Szefowie, którzy są wymagający i skrupulatni bywają odbierani jako konfliktowi i mogą mieć z tego tytułu problemy.
To decyduje o „stagnacji i przymykaniu oczu” na pewne niedociągnięcia, czy też odsuwaniu w czasie planów modernizacji zakładu i nauki pracowników nowych rozwiązań.

Przy nadzorze lub wykonawstwie zewnętrznym sprawa wygląda inaczej – liczy się w nim współpraca biznesowa z naciskiem na jakość, cele i zapisy umowy oraz znane są konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu.

Rola elektroenergetyki w przemyśle i sektorze usług

Nawet krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej bywają niekorzystne dla zakładów przemysłowych i usługowych, bowiem oznaczają zatrzymanie pracy ludzi i urządzeń oraz mogą przyczynić się do dużych strat materialnych, np. zastygnięcia pieca hutniczego z wsadem. Również kwestia bezpieczeństwa zakładu oraz pracowników może stanąć pod znakiem zapytania. Dlatego tak ważny jest profesjonalny nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów elektroenergetycznych, co zapewnić może świadcząca usługi specjalistyczne w tym zakresie firma Wasztan.

Zważywszy na wieloletnie doświadczenie naszego personelu wyniesione z etatowych stanowisk w utrzymaniu zakładów przemysłowych i jednostek badawczych możemy przedstawić klientowi spersonalizowaną „ofertę szytą na potrzeby” danego zakładu.

Usługa obejmuje głównie serwis i nadzór nad urządzeniami oraz instalacjami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, bądź koordynację i wsparcie personelu Zamawiającego w w/w zakresie.
Opieka serwisowa nad stacjami transformatorowymi i strukturą energetyczną jest świadczona przez całą dobę, więc nawet gdy do awarii dojdzie w środku nocy lub święto, można liczyć na szybką reakcję i sprawne usunięcie usterki. Poza tym podejmujemy się zadań wielobranżowej kompleksowej opieki nad sieciami i instalacjami energetycznymi zakładów przemysłowych.

Nasi pracownicy mają doświadczenie w diagnostyce i naprawach, zarówno nowoczesnych urządzeń, jak i instalacji wykonanych jeszcze według starych technologii z ubiegłego wieku. Do wykonywania niezbędnych pomiarów diagnostycznych wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, który pozwala szybko zlokalizować usterki. Napraw urządzeń energetycznych podejmują się wyłącznie osoby ze stosownymi uprawnieniami i po wymaganych szkoleniach.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.