Wytyczne dotyczące przechowywania dużej ilości paliw w gospodarstwie rolnym

Zgodnie z najnowszymi przepisami rolnicy zużywający duże ilości paliwa klasy III na potrzeby własne, a więc oleju napędowego, ropy naftowej i jej produktów pochodnych, mogą je przechowywać na terenie gospodarstwa rolnego w specjalnym zbiorniku.

Jednakże magazynowanie tych substancji musi odbywać się w sposób bezpieczny, minimalizujący ryzyko wycieku mogącego doprowadzić do skażenia środowiska czy zagrożenia wybuchem. Oto najważniejsze zalecenia.

Zasady składowania paliw klasy III w gospodarstwie rolnym:

  • Paliwa wysoce łatwopalne należy przechowywać w dwupłaszczowych zbiornikach naziemnych o pojemności maks. 5 m3, które dzięki dwuwarstwowej konstrukcji uniemożliwiają wyciek cieczy, nawet gdy dojdzie do uszkodzenia ich zewnętrznej powłoki. Ze względu na wygodę użytkowania warto wybrać produkt wyposażony w dystrybutor paliwa, systemy umożliwiające bieżące monitorowanie stanu magazynowego oraz sygnalizator awarii.

  • Regulacje prawne nakazują instalować zbiorniki paliwowe na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Niedopuszczalne jest trzymanie ich w garażach czy zamkniętych budynkach, gdzie dostęp do nich mógłby okazać się utrudniony.

  • Do zainstalowanego zbiornika trzeba doprowadzić prąd zasilający o mocy 230 V. Urządzenie wraz z obsługującym go dystrybutorem wymagają uziemienia.

  • Zbiornik należy posadowić na wypoziomowanym, stabilnym, równym, nieprzepuszczalnym podłożu, a pod nim wykonać podstawę o grubości 5 cm lub fundament. Co ważne, podbudowa powinna być dłuższa i szersza od niego o 30 cm.

  • Omawianych magazynów paliw nie wolno umieszczać w pobliżu obiektów łatwopalnych ani w miejscach, gdzie z każdej strony byłyby otoczone budynkami. Obszar, na którym staną, należy wcześniej oczyścić – usunąć wszelkie zarośla, przedmioty czy konstrukcje, które mogłyby zająć się od ognia lub utrudnić dojazd do zbiornika. Co więcej, zbiorniki trzeba umieścić w odległości przynajmniej 3 m od drogi publicznej; 5 m od granic sąsiadujących działek i obiektów budowlanych; 5 m od niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, studzienek ciepłowniczych oraz wodociągowych (chyba że zbiornik ma wbudowany separator oleju i odwodnienie liniowe to wtedy nie jest to konieczne); 10 m od budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej; 20 m od lasu. W przypadku montażu kilku zbiorników należy zachować między nimi 5-metrowe odstępy. Przestrzeganie powyższych wskazań jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Niemniej podane wartości można zmniejszyć, wznosząc między zbiornikami a wymienionymi obiektami ścianę przeciwpożarową o min. klasie 120 REI.

  • Do wewnętrznej stacji paliw trzeba zapewnić drogę dojazdową, a wokół niej stworzyć równe, szczelne podjazdy wykonane z materiałów niepalnych, ze spadem odprowadzającym wodę do kanalizacji. Poza tym wokół niej należy zapewnić dostatecznie dużą przestrzeń do zawracania cystern oraz przeprowadzania rutynowych kontroli stanu technicznego.

  • Każdy zbiornik powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, chroniony przed nadmiernym przegrzewaniem się, silnym nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru, zakurzeniem, zawilgoceniem.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.