Serwis olejowy w utrzymaniu ruchu

Aż 75 proc. awarii urządzeń hydraulicznych determinowane jest przez zanieczyszczony lub nieprawidłowo dobrany olej. Czystość cieczy roboczych w układach hydraulicznych stanowi podstawę do ich efektywnej oraz bezpiecznej eksploatacji. Serwis olejowy maszyn i układów hydraulicznych to kluczowe działania umożliwiające zachowanie prawidłowego utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.

Funkcje olejów hydraulicznych i negatywne skutki ich zanieczyszczenia

Podstawowymi funkcjami olejów hydraulicznych są:

 • uszczelnianie luzów pasowania między częściami roboczymi;
 • smarowanie wewnętrznych ruchomych części komponentów układów hydraulicznych;
 • przenoszenie energii i ciepła między komponentami układów hydraulicznych.

Zanieczyszczenia olejów hydraulicznych w układach hydrauliki siłowej prowadzą do szybszej eksploatacji oraz niszczenia elementów układów, przez które przepływa ciecz robocza. Oleje hydrauliczne z domieszką niepożądanych ciał stałych niszczą pompy, zawory, rozdzielacze oraz przewody hydrauliczne.

Nieustannie przepływający przez układy zanieczyszczony olej metodycznie i po cichu uszkadza powierzchnie robocze komponentów maszyny. Pierwszą oznaką negatywnego oddziaływania cieczy roboczej na układy hydrauliczne jest stopniowy spadek wydajności maszyn. Operator maszyny może dostrzec zmiany w sterowaniu lub wydajności maszyny dopiero wówczas, gdy jej wydajność spadnie ze względu na działanie zanieczyszczonej cieczy roboczej nawet o 20 proc.

Rodzaje zanieczyszczeń olejów hydraulicznych

Istnieją dwie podstawowe klasyfikacje zanieczyszczeń obecnych w cieczach roboczych. Wyróżnia się je ze względu na stan skupienia oraz ze względu na pochodzenie. Pod względem stanu skupienia dzieli się zanieczyszczenia olejów hydraulicznych na zanieczyszczenia płynne, cząstki stałe i cząstki miękkie.

 • Zanieczyszczenia płynne

Stanowią one produkty starzenia się oleju hydraulicznego. Występują w rozpuszczonej w cieczy roboczej formie i znacząco pogarszają jej parametry. Jednym z podstawowych zanieczyszczeń płynnych w olejach hydraulicznych jest woda, która może dostać się do oleju w procesie kondensacji, składowania lub napełniania zbiornika olejowego.

 • Cząstki stałe

Cząstki stałe to najniebezpieczniejsze zanieczyszczenia obecne w olejach hydraulicznych. Powodują szybkie zużywanie się elementów układów. Mogą być to m.in.: stal, cząstki farb lub cząstki aluminium.

 • Cząstki miękkie

Kolejne niebezpieczne zanieczyszczenia, które powstają w wyniku zużywania się uszczelnień układów hydraulicznych i przewodów hydraulicznych.

Co wchodzi w skład serwisu olejowego?

Wśród podstawowych działań wchodzących w skład serwisu cieczy roboczych zalicza się:

 • mycie i czyszczenie zbiorników olejowych;
 • wymianę lub uzupełnianie oleju;
 • filtrację bocznikową oleju wedle danej klasy czystości (według normy ISO lub NAS);
 • pomiar wilgotności oleju;
 • badanie klas czystości oleju za pomocą analizatora oleju (wedle standardów: ISO 4406:1999, SAE AS4059, NAS 1638 i GOST 17216);
 • pomiar parametrów oleju;
 • badania laboratoryjne oleju.

Ze szczegółami usługi można zapoznać się chociażby na stronie jednego z usługodawców: https://www.fluiconnecto.com/pl/uslugi/serwis-olejowy-filtracja-kontrola-czystosci-certyfikacja

Badania laboratoryjne cieczy roboczych pozwalają kompleksowo ocenić jej stan za pomocą testów:

klas czystości, lepkości, oksydacji, zawartości wody, zanieczyszczeń i dodatków chemicznych.

Tylko regularnie i dokładnie wykonywany serwis olejowy jest w stanie zagwarantować ciągłość utrzymania ruchu w zakładzie przemysłowym, a także możliwie największą wydajność i bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i układów hydraulicznych.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.