Powstanie więcej stacji ładowania i tankowania paliw alternatywnych

Antoni Kwapisz
04.09.2023

W Unii Europejskiej przyjęto przełomowe przepisy, które nałożą na państwa członkowskie i poszczególne podmioty obowiązek zwiększenia dostępności stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania paliw alternatywnych, takich jak wodór. Ma to być duży krok w stronę drastycznego obniżenia emisyjności transportu w UE.

Szczegółowe założenia

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem państwa członkowskie muszą wprowadzić szereg ułatwień dla właścicieli i użytkowników pojazdów elektrycznych oraz wodorowych – odpowiednio do 2025 i 2030 roku.

W rozporządzeniu czytamy, że m.in. do 2025 roku wzdłuż najważniejszych korytarzy transportowych (elementów sieci TEN-T) co 60 kilometrów mają się znajdować stacje ładowania o mocy co najmniej 150 kW.

Również co 60 kilometrów wzdłuż sieci bazowej i co 100 kilometrów wzdłuż kompleksowej sieci TEN-T mają powstać stacje ładowania o minimalnej mocy 350 kW – tutaj terminem granicznym jest rok 2030.

Do 2030 roku wzdłuż sieci bazowej TEN-T co 200 kilometrów oraz we wszystkich węzłach miejskich mają zostać utworzone stacje ładowania wodoru dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Z kolei do 2025 roku wszystkie lotniska na terenie UE mają zapewnić samolotom energię elektryczną podczas postoju przy wszystkich bramkach, a do 2030 roku także przy bardziej oddalonych stanowiskach postojowych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie