Ochrona środowiska – czego nauczysz się na tym kierunku? Kim możesz zostać?

Mateusz Nowak
27.01.2020

Ekologia, ochrona środowiska i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych to jedne z najważniejszych zagadnień ostatnich lat. Szybki rozwój przemysłu i postępująca urbanizacja powodują, że otaczająca nas natura jest coraz bardziej zagrożona i potrzebuje właściwego zarządzania. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie studiów na kierunku ochrona środowiska. Sprawdź, czego możesz się tam nauczyć i gdzie znaleźć zatrudnienie.

Ochrona środowiska – studia

Jest to bardzo rozległa dziedzina, dlatego zakres wiadomości, które należy przyswoić w toku nauki oraz ilość dostępnych specjalizacji jest duża. Do najważniejszych zagadnień poruszanych w czasie studiów należą:

  • zarządzanie środowiskiem
  • ochrona przyrody oraz krajobrazu
  • ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
  • ochrona wód i hydrobiologia
  • ochrona oraz kształtowanie środowiska lądowego
  • właściwa gospodarka odpadami
  • kształtowanie krajobrazu
  • oczyszczanie wód i ścieków
  • utylizacja odpadów
  • zarządzanie odnawialnymi źródłami energii itp.

Ochrona środowiska to kierunek, na którym realizuje się wiele treści z przedmiotów ścisłych. Przyszli studenci muszą się liczyć z dużą ilością zajęć z matematyki, chemii, fizyki oraz biologii. Z tego względu przydatne okaże się posiadanie ścisłego umysłu oraz zdolności analitycznego myślenia.

Jest to również kierunek, który oprócz wiedzy teoretycznej, duży nacisk kładzie na zdobywanie umiejętności praktycznych, podczas licznych ćwiczeń i zajęć odbywających się w terenie. Osoby zastanawiające się nad podjęciem studiów, mogą skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Ochronę środowiska można tam studiować zarówno na studiach I jak i II stopnia. Nauka kończy się otrzymaniem tytułu licencjata (lub magistra) oraz inżyniera. Więcej informacji znajdziesz na: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-zarzadzania/ochrona-srodowiska

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci ochrony środowiska mogą liczyć na zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki. Najczęściej znajdują oni pracę w różnego rodzaju zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, rolnictwie, leśnictwie, placówkach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, inspektoratach ochrony środowiska, placówkach administracji samorządowej i rządowej, a nawet placówkach służby zdrowia. W zależności od upodobań mogą oni szukać pracy zarówno terenowej, jak i biurowej.

Duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie powoduje, że ochrona środowiska staje się bardzo popularnym kierunkiem. Bez wątpienia są to studia przyszłości, które zapewnia absolwentom stabilne zatrudnienie, atrakcyjne zarobki i  dobrą pozycję na rynku pracy.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie