Jak zabezpieczyć silnik trójfazowy?

Niezabezpieczony silnik narażony jest na poważne uszkodzenia powodowane zwarciami, przeciążeniami czy brakiem fazy. Niestety, gdy dojdzie do zniszczenia któregoś z elementów, konieczna będzie jego naprawa, a nawet wymiana. Dlatego, aby nie ponosić dodatkowych kosztów eksploatacyjnych sprzętu, należy go chronić przed awarią, stosując wspomniane niżej urządzenia.

Urządzenia do zabezpieczenia silnika trójfazowego:

  • wyłącznik różnicowo-prądowy – jego zastosowanie rekomenduje się, gdy w układzie nie ma falownika, a więc silnik zasilany jest bezpośrednio prądem z sieci. Zapewnia ochronę przeciwporażeniową.
  • detektor zaniku fazy – zapobiega przeciążeniom i spadkom mocy zainicjowanym przez zanik jednej z faz podczas pracy urządzenia.
  • wyłączniki silnikowe – wyłączają i załączają silniki. Wyposażone w wyzwalacz termiczny i elektromagnetyczny. Błyskawicznie, bo dosłownie w ciągu milisekund, wyłączają silnik, gdy dojdzie do przekroczenia jego prądu znamionowego (wyłącznik należy ustawić na jego wartość), tym samym redukując do minimum ryzyko jego uszkodzenia w przypadku zwarć, przeciążeń lub braku fazy. Umieszcza się je przed stycznikami, aby chroniły cały układ.
  • czujnik zaniku fazy – łączy się go ze stycznikiem lub wyłącznikiem silnikowym. Zabezpiecza silnik przed spaleniem, do którego może dojść w przypadku działania tylko dwóch faz. Ma za zadanie rozłączać obwód, gdy nastąpi nieprawidłowa kolejność fazy lub braknie jednej z nich.
  • wyzwalacz zanikowy – podobnie jak czujnik zaniku fazy podłącza się go do wyłącznika silnika. Zapobiega samoczynnemu uruchomieniu się silnika tuż po ponownym włączeniu zasilania, co mogłoby stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby obsługującej maszynę. W przypadku zaniku napięcia natychmiast go wyłączy i nie dopuści do jego automatycznego załączenia.
  • czujnik asymetrii napięć zasilania – stosuje się go, aby uniemożliwić nierównomierne obciążenie faz w wyniku wystąpienia różnic w ich wartościach lub zaistnienia między nimi odmiennych kątów.

Zastosowanie omówionych urządzeń pomaga skutecznie chronić silnik przed spaleniem czy innym uszkodzeniem na wypadek zaistnienia nieprawidłowości w sieci zasilającej lub instalacji elektrycznej. Oczywiście, aby sprawnie działały i należycie spełniały swoją funkcję, należy je dobrać do mocy silnika i parametrów układu.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.