Jak w praktyce wygląda budowa linii energetycznej?

Maciej Piwowski
04.11.2021

Ze względu na szybki postęp technologiczny coraz trudniej wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Coraz częściej okazuje się, że istniejące sieci są niewystarczająco wydajne, a więc potrzebna jest ich rozbudowa lub modernizacja. Budowa linii energetycznej to jednak skomplikowany, często wieloletni proces. Dowiedz się, jak wygląda w praktyce.

Budowa linii energetycznej – skomplikowany proces inwestycyjny

Znaczenie stabilnego, niezakłóconego dostępu do energii elektrycznej jest dziś ogromne. Bez niej nie może działać nie tylko większość domowych urządzeń i instalacji, ale również mnóstwo systemów istotnych dla ogółu społeczeństwa. Budowa linii elektroenergetycznej nie jest jednak prosta. To skomplikowany, wieloetapowy proces inwestycyjny. Jest to spowodowane zarówno skalą tego typu projektów, która wzrasta wraz ze znaczeniem linii, jak i uwarunkowaniami, jakie muszą być przestrzegane przy tego typu przedsięwzięciach. 

Linie elektroenergetyczne stwarzają pewne zagrożenie ze względu na wytwarzane w bliskości przewodów i urządzeń pola elektryczne i elektromagnetyczne, a także skutki ewentualnych awarii (np. zerwania linii). Dlatego już etap projektu i uzgodnienia przebiegu nowej konstrukcji jest bardzo skomplikowany. Sama budowa linii energetycznej również jest jednak przedsięwzięciem wymagającym starannego planowania prac, wykorzystania specjalistycznego sprzętu i zaangażowania wielu fachowców.

Budowa linii energetycznej to przedsięwzięcie wieloetapowe i bardzo skomplikowane. Pierwszym wyzwaniem jest stworzenie projektu konstrukcji. Sama budowa wymaga zaś zaangażowania wielu fachowców różnych specjalizacji i nierzadko bardzo nowoczesnego sprzętu.

Projektowanie linii energetycznych

Projektowanie linii energetycznych to wstępny etap procesu inwestycyjnego. Projekt przedstawia kształt przyszłego obiektu z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz niezawodności jego użytkowania. Dobrze przygotowane projekty linii energetycznych uwzględniają wymagania związane z uwarunkowaniami danego terenu oraz zawarte w specyfikacji przedprojektowej. Spełniają wszelkie wymogi formalnoprawne wynikające z przepisów między innymi Prawa budowlanego, Prawa energetycznego czy Polskich Norm, a także wymogi techniczne, jakościowe i ekonomiczne. Z tego powodu ich tworzenie wymaga specjalistycznej wiedzy i wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością.

Linie elektroenergetyczne buduje się w jednej z dwóch technologii – jako linie napowietrzne lub kablowe (podziemne). Każda z nich wiąże się z innymi uwarunkowaniami i ograniczeniami. Różnią się one również sposobem realizacji. Zazwyczaj dokonuje się wyboru najodpowiedniejszej technologii dopiero po dokonaniu wnikliwych badań, symulacji i analiz związanych z przebiegiem linii. Koncepcje zarówno zupełnie nowych linii energetycznych, jak i modernizacji czy remontów tych istniejących wykonuje się również z wykorzystaniem rozmaitych zaawansowanych metod i narzędzi, w tym dronów, przestrzennych pomiarów termowizyjnych oraz pola elektromagnetycznego, skaningu laserowego czy fotogrametrii.  Proces obejmuje nie tylko stworzenie szczegółowego projektu budowli, ale również szeregu dodatkowych dokumentów potwierdzających możliwość realizacji linii energetycznej o konkretnych parametrach w danych warunkach.

Budowa linii energetycznej

Właściwa budowa linii energetycznej to zwykle kolejny wielomiesięczny proces wymagających zaangażowania szeregu fachowców i specjalistycznego sprzętu. Prace odbywają się według starannie zaplanowanego harmonogramu. Pierwszym etapem jest postawienie konstrukcji wsporczych. W przypadku linii przesyłowych NN oraz WN są to bardzo wysokie słupy stalowe – najczęściej ażurowe. Słupy te stawiane są w przypadku największych linii co kilkaset metrów. W przypadku linii niższego napięcia konstrukcje wsporcze mają mniejszą wysokość, ale stawiane są gęściej. Prace obejmują:

  • wykonanie uziemień i fundamentów pod słupy,
  • montaż i stawianie słupów,
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni słupów,
  • montaż osprzętu liniowego, łańcuchów izolatorowych ,
  • montaż i regulację przewodów roboczych, odgromowych i OPGW,
  • usuwanie kolizji i realizację skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą.

W przypadku linii kablowych proces wygląda inaczej, ponieważ przewody prowadzone są pod ziemią. Proces rozpoczyna się od wykonania wykopów, w których następnie są układane trasy kablowe. 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.