Studnia z rurą osłonową

Mateusz Nowak
18.11.2015

Studnia z rurą osłonową to studnia wiercona, w przypadku której w otwór wiertniczywpuszcza się rurę osłonową, w tę z kolei rurę podfiltrową i rurę filtracyjną perforowaną, na głębokość niższą, pozwalającą na osiągnięcie warstwy wodonośnej. Podczas gdy rura osłonowa sięga na ogół do warstwy wodonośnej lub litej skały, rury filtracyjne wprowadza się na głębokość niższą, pozwalającą na osiągnięcie warstwy wodonośnej. Po zaślepieniu dna, w odwiert wprowadzana jest pompa głębinowa, rura wodna i zasilanie pompy, zaś górną część wieńczy się obudową z kręgów betonowych lub tworzywa sztucznego. Obudowa ta zawiera zakończenie rury osłonowej, głowicę łączącą rurociąg tłoczny pompy z wodociągiem oraz zawory zamykające przepływ wody w rurociągu i zabezpieczenia systemu zasilającego pompy. Pompa umieszczana jest zawsze w najniższej części rury filtracyjnej, aby znajdowała się poniżej lustra wody. Obszar pomiędzy rurą osłonową a ścianą otowru wiertniczego zabepieczony jest warstwą uszczelniającą z iłu lub cementu.

Znanym zabiegiem usprawniającym dopływ wody jest obsypywanie rury filtracyjnej warstwą żwiru o fakturze gruboziarnistej, nasypywanego z góry poprzez odpowiedni wąż. Teren otaczający studnię zgodnie z normami prawnymi musi być wyłożony brukiem, z zachowaniem spadku w kierunku zewnętrznym.

Rury osłonowe stosowane są w głębokich odwiertach dla zabezpieczenia studni przed zalaniem przez wody płytkich warstw wodonośnych, a tym samym skażeniem wody substancjami chemicznymi i biologicznymi, a także dla wzmocnienia ścian studni. Studnie z rurą osłonową wykorzystywane są do poboru wody pitnej.

 

 

 
 
 
 
 
 
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.