Otwory awaryjne lub zastępcze dla istniejącego ujęcia

Mateusz Nowak
18.11.2015

Otwór awaryjny, według rozporządzenia Ministra Środowiska, jest otworem położonym w zasięgu oddziaływania ujęcia wód podziemnych o ustalonych możliwościach eksploatacyjnych i budowie zbliżonej do pozostałych otworów tego ujęcia. Jest on używany naprzemiennie z innymi otworami, ujmując wodę z tego samego poziomu wodonośnego. Wykorzystywany jest przez tego samego właściciela ujęcia wody. Można powiedzieć, że otwór awaryjny jest drugim w hierarchii, po otworze podstawowym, który posiada zatwierdzone możliwości eksploatacyjne.

Otwór zastępczy natomiast jest otworem, który wykonuje się w miejsce otworu podstawowego, przeznaczonego do likwidacji - nienadającego się do dalszej eksploatacji lub otworu wyłączonego z użycia, np. w celu przeprowadzenia obserwacji lub analiz wód podziemnych. Zastępczy otwór uzyskuje „prawa" otworu podstawowego.

 

 
 
 
 
 
 
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.