Dobór wody. Znaleźć odpowiednią wodę...

Mateusz Nowak
18.11.2015

Budując studnię, trzeba znaleźć odpowiednią wodę. Wody podziemne występują niemal wszędzie, jednak ich przydatność do użycia zależy od głębokości występowania, zasobności warstwy wodonośnej i jakości wody. Od głębokości warstwy wodonośnej zależy również dobór i koszt wybudowania studni. W zależności od głębokości zalegania warstwy wodonośnej wyróżnia się:

Wody zaskórne - inaczej przypowierzchniowe - wody zalegające najpłycej pod powierzchnią ziemi, bardzo często posiadające styczność ze środowiskiem zewnętrznym. Ich jakość jest zmienna i stosunkowo słaba. Nie wolno używać ich do celów spożywczych, również niewskazane jest podlewania nimi ogrodu. Do ich ujmowania nadają się studnie abisyńskie.

Wody gruntowe - wody o zwierciadle swobodnym, bez powłoki z warstwy nieprzepuszczalnej. Poziom zwierciadła i jego skład chemiczny ulega pewnym wahaniom. Im głębiej wody te zalegają, tym mniejszy wpływ ma na nie środowisko zewnętrzne. Do ich ujmowania służą studnie abisyńskie i kopane. Bez odpowiedniego uzdatnienia, wody gruntowe nie powinny być przeznaczone do spożycia, nadają się jednak do podlewania ogrodu.

Wody wgłębne - wody znajdujące się pod ciśnieniem, pokryte warstwą nieprzepuszczalną, chroniąca je przed wpływem środowiska zewnętrznego. Ich skład nie ulega dzięki temu wahaniom, a temperatura jest stała. Wody te są czyste z punktu widzenia chemicznego i bakteriologicznego, choć mogą mieć podwyższoną zawartość manganu i żelaza. Nadają się do spożycia, nie poleca się stosowania ich do celów gospodarczych, np. podlewania ogrodu, ponieważ byłoby to marnotrawstwem dobrej wody. Do ich ujmowania służą studnie głębinowe.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.