Ruszył nabór wniosków do programu „Moje Ciepło”

Piotr Kowalczyk
11.05.2022

„Moje Ciepło” to nowy program, który ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych gazów pochodzących ze spalania paliw kopalnych w gospodarstwach domowych. Program jest skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych zdecydowanych na montaż pompy ciepła. Nabór wniosków wystartował 29 kwietnia i potrwa do końca 2022 roku. Warto się pospieszyć, ponieważ pula środków jest mocno ograniczona.

Ile można dostać?

Beneficjent programu może otrzymać dotację pokrywającą do 30 lub 45 procent kosztów kwalifikowanych. Dotacja jest bezzwrotna, natomiast jej wysokość jest ograniczona do kwoty 21 tysięcy złotych.

Dotację można otrzymać na zakup i montaż dowolnej pompy ciepła: gruntowej lub powietrznej (w tym powietrze-powietrze, czyli po prostu klimatyzatora z funkcją grzania). Co ważne, na najwyższą dotację mogą liczyć wyłącznie osoby, które zdecydują się na montaż pompy gruntowej (z założenia najdroższej). Jeśli chodzi o powietrzne pompy ciepła, to tutaj maksymalna kwota dotacji wynosi do 7 tysięcy złotych.

Pamiętaj!

Do programu nie kwalifikują się pompy ciepła przeznaczone wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wyższa dotacja jest również przewidziana dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Kto może otrzymać dotację?

W programie jest pewien kruczek. Otóż „Moje Ciepło” jest skierowane wyłącznie do właścicieli nowych budynków mieszkalnych (z dotacji nie skorzystają więc właściciele modernizowanych domów).

Za nowy uznaje się taki budynek, którego budowa nie została jeszcze zakończona i nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Kryterium spełniają także te budynki, których właściciele zgłosili zakończenie budowy lub złożyli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Wniosek w programie „Moje Ciepło” można złożyć online, a wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie rządowej www.mojecieplo.gov.pl.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie