Poznaliśmy zasady kwalifikacji i dofinansowania dla pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze”

Mateusz Nowak
29.05.2024

Zgodnie z zapowiedziami nastąpiły istotne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do zakupu pompy ciepła, muszą upewnić się, że dany model spełnia zasady kwalifikacji. Oto one.

 1. Pompy ciepła powietrze/woda

 2. Standardy wydajności - pompy ciepła muszą spełniać co najmniej klasę efektywności energetycznej A+ dla ogrzewania pomieszczeń, przy temperaturze zasilania 55°C, zgodnie z etykietą energetyczną produktu.
 3. Montaż zestawów - cały zestaw musi spełniać minimum klasę A+ efektywności energetycznej.
 4. Weryfikacja i badania - wymagania dotyczące pomp ciepła powietrze/woda muszą być potwierdzone przez akredytowane laboratorium w jednym z krajów UE lub EFTA, stosujące akredytowane metody badawcze zgodnie z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Wyniki muszą być zgodne z normami, co potwierdza raport z badań i wpis urządzenia na listę ZUM.
 5. Kwalifikacje do dofinansowania - pompy ciepła powietrze/woda, również te w zestawach, muszą być wpisane na listę ZUM.

Pompy ciepła powietrze/powietrze

 1. Wymogi efektywności - muszą spełniać klasę efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. Badania - wymagania dla pomp określone w rozporządzeniach muszą być potwierdzone badaniami przez akredytowane laboratorium w UE lub EFTA. Muszą stosować akredytowane metody badawcze zgodnie z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102.
 3. Dofinansowanie - kwalifikowane pompy muszą być wpisane na listę ZUM.

Gruntowa pompa ciepła

 1. Standardy wydajności - muszą spełniać klasę efektywności energetycznej minimum A++ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. Montaż i badania - w przypadku montażu zestawu, cały system musi spełniać klasę efektywności energetycznej minimum A++.
 3. Weryfikacja - wymogi dla gruntowej pompy ciepła określone w rozporządzeniach muszą być potwierdzone przez akredytowane laboratorium w UE lub EFTA.
 4. Dofinansowanie - gruntowe pompy ciepła, również te w zestawie, muszą być wpisane na listę ZUM.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

 1. Standardy wydajności - muszą spełniać minimum klasę efektywności energetycznej A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. Badania - muszą być potwierdzone przez akredytowane laboratorium w UE lub EFTA, stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 16147, EN 12102.
 3. Dofinansowanie - pompy te również muszą być wpisane na listę ZUM.

Powyższe kryteria mają na celu zapewnienie wysokiej jakości i wydajności ekologicznych rozwiązań grzewczych, wspierających transformację energetyczną i redukcję emisji CO2.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie