Pompa wirowa. Pompy wirowe krętne, pompy wirowe krążeniowe

Piotr Kowalczyk
18.11.2015

Pompa wirowa to rodzaj pompy, w której woda przetaczana jest dzięki pracy wirnika. Obracający się wirnik, za pomocą odpowiednio skonstruowanych łopatek wprawia w ruch ciecz - od strony ssawnej w kierunku strony tłocznej. Powoduje to zmniejszenie ciśnienia u wlotu pompy, przez co wywołany jest proces ssania wody przez rurę ssawną do środka pompy.

Najważniejszym elementem pompy wirnikowej jest wirnik, który ma bezpośredni wpływ na wysokość pompowania i wielkość strat.

Wśród pomp wirowych wyróżnia się:

Pompy wirowe krętne - typ pompy, w której ruch obrotowy wirnika wywołuje wzrost momentu pędu, czyli krętu cieczy. Istnieją pompy wirowe o różnorodnej konstrukcji i parametrach, które określa się na podstawie tzw. współczynnika szybkobieżności, wyrażonego wzorem , gdzie n = prędkość obrotowa wirnika, Q = wydajność, H =wysokość podnoszenia. W zależności od wartości współczynnika wyróżnia się pompy: odśrodkowe, helikoidalne, diagonalne i śmigłowe.

Pompy wirowe krążeniowe (samozasysające) - pompa wirowa, w której wykorzystuje się efekt samozasysania czyli rozruch niewymagający zalania rurociągu ssawnego. Pompa montowana jest powyżej lub na poziomie cieczy. Potrafi ona usunąć znajdujące się w przewodzie ssącym powietrze. Dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez wirnik jest ono wciągane do wnętrza pompy, gdzie miesza się z cieczą, następnie mieszanina ta przechodzi do części tłocznej, ulega rozdzieleniu - powietrze ucieka przez wylot pompy, a ciecz powraca do komory i jest dalej pompowana. Do tego typu urządzeń należą m.in.: pompy z bocznymi kanałami pierścieniowymi, pompy peryferalne, pompy z wirującymi pierścieniem wodnym. Mają zastosowanie tam, gdzie konieczne jest wywołanie rozruchu bez zalania rurociągu, m.in. w pompach strażackich lub w układach pompowych jako pompy rozruchowe.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.