Hałaśliwa praca jednostki zewnętrznej pompy ciepła: jak temu przeciwdziałać?

Piotr Kowalczyk
14.01.2021

Jednym z typowych problemów zgłaszanych przez właścicieli powietrznych pomp ciepła, które składają się z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej, jest hałaśliwa praca tej drugiej. Może to być dość uciążliwe, szczególnie w godzinach nocnych, a nawet wywoływać konflikty sąsiedzkie. W końcu nikt nie chce, aby sen zakłócały mu dźwięki przypominające pracę agregatu w starej lodówce. Jak uniknąć takiego scenariusza? Przygotowaliśmy kilka najważniejszych wskazówek.

Odpowiednie miejsce montażu

Przy wyborze miejsca montażu jednostki zewnętrznej zawsze decydujący głos należy do instalatora, który bierze pod uwagę kwestię zapewnienia optymalnych warunków pracy dla pompy ciepła. W miarę możliwości należy jednak wybierać takie miejsca, które w naturalny sposób niwelują hałas generowany przez jednostkę zewnętrzną (mają właściwości dźwiękochłonne). Przykładem może być tutaj powierzchnia trawnika – to lepsze miejsce niż np. betonowy podjazd.

Oddzielenie jednostki od budynku

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła nigdy nie powinna bezpośrednio stykać się ze ścianą budynku. Jeśli technologia montażu wymaga umieszczenia jednostki bardzo blisko konstrukcji domu, wówczas należy zastosować płytę antywibracyjną. Dzięki temu drgania jednostki nie będą przenoszone na ścianę, co spowodowałoby pojawienie się niepokojących dźwięków wewnątrz budynku.

Wolna przestrzeń wokół jednostki zewnętrznej

Prawidłowy montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła musi uwzględniać brak przeszkód, które ograniczałyby strumień powietrza zasysany przez wentylator. Czyli: w bezpośrednim otoczeniu jednostki zewnętrznej nie mogą znajdować się np. rozłożyste rośliny czy elementy architektury ogrodowej. W przeciwnym razie hałaśliwość jednostki znacznie wzrośnie (a przy okazji także jej efektywność).

Prawidłowe ułożenie węży elastycznych

Końcowym etapem montażu jest takie ułożenie węży elastycznych i innych elementów instalacji pompowej, aby w miarę możliwości nie stykały się one ze sobą. Można tutaj zastosować otuliny akustyczne, a przede wszystkim zadbać o solidne zamocowanie węży czy przewodów, dzięki czemu nie będą one wpadać w wibracje i generować nieprzyjemnego hałasu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie