Czym jest COP pompy ciepła?

Mateusz Nowak
12.07.2021

Osoby zainteresowane zakupem pompy ciepła zwykle natrafiają na informację o COP danego urządzenia. Nie wszyscy wiedzą, co się kryje pod tym parametrem i jak należy go interpretować. Czym zatem jest COP pompy ciepła? Czy rzeczywiście warto się nim kierować na etapie wyboru pompy?

COP, czyli co?

COP to nic innego, jak współczynnik określający stosunek ilości energii przekazanej do instalacji grzewczej względem tej, która została pobrana z sieci elektrycznej. Jeśli dana pompa ciepła ma COP 4, to oznacza, że na każdą 1 kWh energii elektrycznej oddaje do instalacji 4 kWh energii cieplnej.

Pytanie tylko, skąd bierze się pozostała energia? Pompa czerpnie ją z otoczenia. W tym konkretnym przypadku COP 4 oznacza, że pompa była w stanie wykorzystać aż 3 kWh energii z powietrza czy środowiska, w jakim znajduje się jej źródło – może to być grunt, jak ma to miejsce w pompach z dolnym źródłem.

COP jest zmienny

Trzeba o tym koniecznie pamiętać, ponieważ na tym polu często dochodzi do nieporozumień. Producent informuje o współczynniku COP liczonym dla konkretnych warunków pracy urządzenia, których oczywiście nie da się utrzymać w całym okresie eksploatacji. Zimą, gdy temperatura źródła znacząco spada, COP również będzie niższy. Wpływa na to nie tylko mniejsza zawartość energii cieplnej w źródle, ale też konieczność zwiększenia temperatury wody w instalacji w celu ogrzania pomieszczeń.

Podsumowując: COP jest ważnym parametrem pozwalającym z grubsza ocenić jakość danej pompy ciepła, natomiast nie należy go traktować, jak wyroczni. W realnych warunkach uzyskanie wyniku podanego przez producenta będzie bardzo trudne, a zimą wręcz niemożliwe.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie