Rozbudowa instalacji PV po 1 kwietnia 2022 roku

Piotr Kowalczyk
25.04.2022

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe, niekorzystne przepisy dotyczące rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej w gospodarstwie domowym. Właściciele nowych instalacji PV utracili prawo do korzystania z systemu opustów, automatycznie przechodząc na tzw. net-billing, czyli sprzedaż nadwyżek energii do zakładu energetycznego po stawkach rynkowych (a więc znacznie niższych od tych, jakie ponosimy opłacając rachunki). Mamy jednak dobrą informację dla osób, które planują rozbudować instalację PV po 1 kwietnia 2022 roku. W tym przypadku przejście na net-billing nie musi być obowiązkowe.

Kto przejdzie na net-billing po rozbudowie instalacji fotowoltaicznej?

Taki obowiązek będzie dotyczyć każdego, kto w wyniku rozbudowy nie posiada już mikroinstalacji fotowoltaicznej. Stanie się tak w momencie, gdy moc instalacji przekroczy 50 kWp. Jeśli więc obecnie masz instalację o mocy np. 30 kWp, a po rozbudowie będzie to już 51 kWp, to przechodzisz na net-billing.

Mniejsze instalacje wciąż z systemem opustów!

Dystrybutorzy energii, a także Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdzają, że prosumenci, którzy rozbudują swoje instalacje po 1 kwietnia 2022 roku, ale moc instalacji nie przekroczy 50 kWp, nadal będą mogli rozliczać się z nadwyżek w ramach systemu opustów. To bardzo dobra informacja, która powoduje, że ewentualna rozbudowa instalacji PV może być wciąż opłacalna dla jej właściciela.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że jeśli w wyniku rozbudowy moc instalacji przekroczy 10 kWp, to prosument będzie odbierać z sieci nie 80% wprowadzonej energii, ale tylko 70%. Dobrze jest więc planować rozbudowę w taki sposób, aby jednak nie przekroczyć progu 10 kWp.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie