PGE Energia Odnawialna ma koncesję na produkcję energii z farmy fotowoltaicznej w Pasterzowicach

Krzysztof Jagielski
25.06.2024

PGE Energia Odnawialna, spółka należąca do Grupy PGE, uzyskała koncesję na produkcję energii elektrycznej z nowej farmy fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy 8 MW. Inwestycja ta umożliwi dostarczanie zielonej energii blisko 4,5 tysiąca gospodarstw domowych.

Lokalizacja i zastosowane technologie

Farma fotowoltaiczna znajduje się w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, na terenie gminy Szprotawa, w miejscowości Pasterzowice. Zajmuje powierzchnię ponad 16 hektarów. Do budowy wykorzystano panele monokrystaliczne złożone z blisko 15 tysięcy modułów bifacjalnych, każdy o mocy 540 W. Panele te mają zdolność produkcji ponad 8000 kWh rocznie.

Projekt PV Pasterzowice otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Realizacja tego projektu jest zgodna z celami programu priorytetowego „Energia Plus”, który ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawę jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej i redukcję emisji CO2.

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Spółka zarządza 21 farmami wiatrowymi, 29 elektrowniami wodnymi, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi oraz 39 farmami fotowoltaicznymi. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ponad 2540 MW.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie