Kolejna farma fotowoltaiczna w Polsce

Krzysztof Jagielski
07.11.2020

Farmy fotowoltaiczne mają stanowić istotny element polskiego sektora energetycznego. Nie dziwią więc kolejne inwestycje w tym obszarze. Nową farmę oddała do użytku spółka PGE Energia Odnawialna, zależna od Grupy Kapitałowej PGE. Składa się ona z 3000 paneli o mocy 350 W każdy, które zostały zainstalowane na łącznej powierzchni 1,8 hektara. Sumaryczna moc instalacji wynosi nieco ponad 1 MW.

Gdzie powstała nowa elektrownia słoneczna?

Inwestycja została zrealizowana w miejscowości Bliskowice w województwie lubelskim. Inwestor postawił na ogniwa monokrystaliczne, które zdecydowanie najlepiej sprawdzają się w polskich warunkach klimatycznych (umiarkowane średnioroczne nasłonecznienie). Ich sprawność jest szacowana na 18-20 procent i – co bardzo ważne – są zdolne do produkowania energii nawet w warunkach znacznego zachmurzenia.

W planach kolejne instalacje

PGE Energia Odnawialna jest największym producentem energii z OZE w naszym kraju. Obecnie w portfelu spółki znajduje się 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych oraz 3 farmy fotowoltaiczne. Dodatkowo spółka zarządza 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi. Sumaryczna moc tych instalacji przekracza 2,3 GW.

Spółka już zapowiedziała, że planuje uruchomienie kolejnych farm fotowoltaicznych o mocy około 1 MW każda, przy czym w strategii rozwoju przewidziano również znacznie większe inwestycje – nawet o mocy ponad 100 MW. Wszystko to ma związek z nowoprzyjętą deklaracją Grupy Kapitałowej PGE, która do roku 2050 chce osiągnąć neutralność klimatyczną.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie