Jakie warunki musi spełniać grunt pod dzierżawę dla farmy fotowoltaicznej?

Mateusz Rąbalski
31.05.2022

Farmy fotowoltaiczne powoli stają się standardowym elementem krajobrazu polskiej wsi. W całej Polsce powstaje coraz więcej przemysłowych instalacji zajmujących powierzchnię nawet kilku- czy kilkunastu hektarów. W zdecydowanej większości farmy fotowoltaiczne są budowane na dzierżawionych gruntach rolnych. Jakie warunki musi spełniać taki grunt, aby można było zarabiać na dzierżawie? Najważniejsze kwestie omawiamy w naszym artykule.

Klasa gruntu

Na początek trzeba ustalić, czy dany grunt w ogóle może być rozpatrywany jako lokalizacja pod farmę fotowoltaiczną. Dopuszczalne są wyłącznie grunty klasy IV, V i VI lub nieużytki rolne. Tym samym nie wolno wydzierżawiać pod farmy gruntów dobrej klasy, przeznaczonych do prowadzenia na nich działalności rolniczej.

Powierzchnia działki

Firma zainteresowana wydzierżawieniem gruntu pod instalację PV sprawdzi również kwestie czysto użytkowe. Najważniejsze jest to, aby działa miała powierzchnię minimum 1-2 hektarów, choć szczególnie pożądane są większe grunty – maksymalnie do 100 hektarów. Szerokość działki musi wynosić minimum 50 metrów.

Odpowiednia lokalizacja

Działka pod farmę fotowoltaiczną nie może być oczywiście zacieniana przez okoliczne drzewa czy budynki, co zostanie skrupulatnie sprawdzone przez firmę zainteresowaną wynajmem. Najlepiej, aby grunt znajdował się w szczerym polu i był płaski.

Należy także zwrócić uwagę na to, czy dana działka nie znajduje się zbyt blisko terenów chronionych, na przykład parku krajobrazowego czy obszary objętego planem Natura 2000. Nikt nie wydzierżawi pod farmę PV działki znajdującej się na terenie zalewowym. Wskazane jest również, aby grunt był objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dostęp do sieci energetycznej

Koniecznym kryterium jest to, aby działka pod dzierżawę na potrzeby farmy fotowoltaicznej znajdowała się w odległości maksymalnie 3 kilometrów od linii energetycznej średniego napięcia lub głównego punktu zasilającego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.