Farma fotowoltaiczna – czy trzeba uzyskać decyzję środowiskową, aby ją zbudować?

Piotr Kowalczyk
02.09.2021

Fotowoltaika to jeden z nowocześniejszych sposobów na pozyskanie energii elektrycznej. Do największych zalet tego rozwiązania należy fakt, że nie wpływa ono negatywnie na środowisko naturalne. Energia elektryczna jest bowiem pozyskiwana ze słońca, a instalacja nie emituje szkodliwych substancji oraz pyłów.

W przypadku farm fotowoltaicznych należy jednak pamiętać o dopełnieniu kwestii formalnych związanych z ingerencją w teren, na którym znajdzie się farma. Konieczne może być m.in. uzyskanie decyzji środowiskowej. Czym jest decyzja środowiskowa i kiedy jej uzyskanie będzie konieczne? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Wydanie decyzji środowiskowej jest niezbędne w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko naturalne. Decyzja ta określa, w jaki sposób inwestor powinien zrealizować planowaną inwestycję, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na środowisko. Dla jakich inwestycji niezbędne jest wydanie decyzji środowiskowej? Uzyskanie decyzji będzie niezbędne w przypadku: autostrad, dróg ekspresowych, składowiska odpadów, parkingów samochodowych itd.

Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej będzie niezbędna w momencie, gdy powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, lub 1 ha na obszarach innych niż wymienione. W innym przypadku uzyskanie decyzji środowiskowej nie będzie konieczne. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może wydać: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej

Inwestorzy, którzy planują budowę farmy fotowoltaicznej, mogą skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która pomaga w uzyskaniu decyzji środowiskowej. Skorzystanie z pomocy osób, które mają wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu tego typu dokumentu ma wiele zalet. Przede wszystkim inwestor zyskuje gwarancję, że niezbędna dokumentacja zostanie przygotowana w rzetelny sposób. Oprócz tego możemy zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

Osoby, które nie mają doświadczenia w załatwianiu tego typu formalności, z pewnością będą zadowolone ze współpracy z osobami mającymi wiedzę z zakresu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wystarczy skontaktować się z firmą, która składa się z zespołu ekspertów i ma już za sobą wiele udanych realizacji.

Artykuł opracowała firma AvesNature.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie