Czym różni się instalacja fotowoltaiczna od kolektorów słonecznych?

Jerzy Biernacki
06.09.2019

Chcąc wykorzystać energię pochodzącą ze Słońca, konieczny będzie zakup kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Jednak często wśród kupujących nie ma zrozumienia zasad działania i różnic pomiędzy tymi dwoma alternatywnymi źródłami energii. Fotowoltaika oraz kolektory słoneczne pobierają energię słoneczną, która jest następnie wykorzystywana w domach. Jednak zasady ich działania oraz efekty są bardzo zróżnicowane i więcej je dzieli niż łączy.

Kolektory słoneczne, a fotowoltaika – różnice w działaniu

Kolektory słoneczne pobierają energię słoneczną i zamieniają ją w ciepło, natomiast panele fotowoltaiczne przekształcają energię w prąd. Jest to główna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami paneli. Analizując oba sposoby pozyskiwania energii, należy zwrócić uwagę na to, że kolektory słoneczne są najczęściej stosowane w budynkach jedynie do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, rzadziej do ogrzewania budynku. Dzieje się tak, ze względu na poziom wydajności kolektorów i klimat panujący w Polsce. Systemy kolektorów, są połączone z instalacją grzewczą i gdy promieniowanie słoneczne jest zbyt niskie, woda ocieplana jest poprzez kocioł na paliwa stałe lub grzałką elektryczną.

Fotowoltaika pobierając promieniowanie słoneczne, przekształca je bezpośrednio na prąd stały, który kolejno dzięki inwerterowi przekształcany jest na prąd zmienny. I to jest główną przewagą fotowoltaiki nad panelami słonecznymi. Energię elektryczną można wykorzystać na większą skalę. Korzystając z instalacji fotowoltaicznej, można nie tylko wykorzystać wytworzony prąd do ogrzania wody lub pomieszczenia, ale również bezpośrednio wykorzystać ją do zasilania urządzeń elektrycznych. Dodatkowo ogromną korzyścią jest możliwość podłączenia instalacji do sieci energetycznej. Dzięki temu nadmiar energii jest oddawany, a w okresach, kiedy nasłonecznienie jest niskie prąd do zasilania domu jest pobierany bezpośrednio z sieci. W bilansie rocznym, użytkownik takiego rozwiązania może zaobserwować znaczne obniżenie rachunków za prąd.

Fotowoltaika – instalacja w budownictwie jednorodzinnym

Fotowoltaika składa się z kilku podstawowych elementów, które są niezbędne do jej prawidłowego działania:

  • paneli fotowoltaicznych
  • rur instalacyjnych
  • inwertera
  • akumulatora (opcjonalnie)
  • systemu rozprowadzania wytworzonego prądu

Same panele pobierają i przetwarzają energię słoneczną dzięki ogniwom fotowoltaicznym. Należny pamiętać, że panele nie wytwarzają energii, a tylko ją przetwarzają. Dlatego do prawidłowego ich funkcjonowania, konieczna jest ich prawidłowa ekspozycja pod kątem 35 stopni.

Wybierają jedno z przedstawionych źródeł energii, konieczne będzie podjęcie decyzji, jaki efekt chcemy uzyskać. Jeżeli instalacja będzie mieć za zadanie zasilanie urządzeń elektrycznych, zalecane będzie użycie fotowoltaiki. Natomiast do ogrzewania wody użytkowej oraz sezonowego dogrzewania pomieszczeń, zaleca się zastosowanie kolektorów słonecznych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie