Gniezno przeznaczy 250 tysięcy złotych na wymianę kotłów zasilanych nieekologicznymi paliwami

Maciej Piwowski
09.04.2019

Gniezno dołącza do koalicji samorządów, które na poważnie zabierają się za walkę ze zjawiskiem smogu. W tym mieście uruchomiono program „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”, który jest naturalną kontynuacją programu „Kawka” realizowanego w pierwszej stolicy Polski w latach 2015-2018. Mieszkańcy mogą wnioskować o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na zasilane ekologicznym paliwem – gazem lub prądem. W grę wchodzi również podłączenie lokalu lub budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pilna potrzeba

Choć Gniezno nie jest zaliczane do niechlubnego grona miast z najgorszą jakością powietrza w Polsce, to problem smogu również doskwiera jego mieszkańcom. Powód jest dokładnie taki sam, jak w całym kraju: niska emisja, której źródło stanowią domowe paleniska węglowe i śmieciowe.

W ramach wspomnianego programu „Kawka” udało się wymienić 654 przestarzałe kotły. Teraz gnieźnieński magistrat liczy na co najmniej równie dobre wyniki. Celem jest przede wszystkim ograniczenie stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Nie będzie to możliwe bez zachęcenia mieszkańców do przejścia na bardziej ekologiczne paliwa grzewcze.

Program „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie” przewiduje, że mieszkańcy mogą składać wnioski o otrzymanie miejskiej dotacji do zmiany źródła ogrzewania, przy czym koniecznie jest tutaj przejście z systemu opartego na paliwach stałych (np. kocioł węglowy). Kwalifikują się zarówno właściciele lokali mieszkalnych, jak i budynków jednorodzinnych, którzy zdecydują się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż kotła gazowego lub urządzenia elektrycznego (w tym pompy ciepła).

Ile można dostać?

Ustalona przez gnieźnieński magistrat wysokość dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym limit to 2,5 tysiąca złotych na lokal lub budynek z istniejącą instalacją centralnego ogrzewania oraz 4 tysiące złotych na lokal lub budynek bez takiej instalacji. Warto podkreślić, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

O wysokości dotacji oraz zakwalifikowaniu wnioskodawcy do programu będą decydować przyznane punkty. Można je otrzymać m.in. za planowaną liczbę likwidowanych nieekologicznych źródeł ciepła, wybór nowego systemu grzewczego (urzędnicy preferują podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) czy nawet wiek osoby wnioskującej.

Gniezno w 2019 roku przeznaczy na program 250 tysięcy złotych. Nabór wniosków w kolejnych latach będzie prowadzony w okresie od stycznia do marca.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie