Silos na biomasę: o czym należy pamiętać?

Mateusz Rąbalski
27.08.2019

Przemysłowy kocioł na biomasę wymaga stałego zaopatrzenia w duże ilości paliwa. Problem ten został już dawno rozwiązany – biomasę drzewną magazynuje się w specjalny silosach, które można umieścić np. w sąsiednim do kotłowni pomieszczeniu. Jest to bardzo wygodne, bezpieczne i przede wszystkim automatyzuje proces spalania. Decydując się na zbudowanie silosu na biomasę trzeba jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Omawiamy je w naszym poradniku.

Po pierwsze: lokalizacja

Lokalizacja silosu na biomasę ma kluczowe znaczenie dla wygody i bezpieczeństwa użytkowania paliwa – przede wszystkim jego załadunku. Trzeba pamiętać, że nie zawsze istnieje możliwość umieszczenia zbiornika w pomieszczeniu. Bywają sytuacje, gdy z przyczyn infrastrukturalnych czy praktycznych lepiej jest ustawić silos na zewnątrz. Najczęściej dotyczy to zrębki drzewnej.

Powód jest prosty: zrębka, z uwagi na niską kaloryczność, jest zużywana w bardzo dużych ilościach, co oczywiście wymusza dostarczanie jej samochodami ciężarowymi. Trudno sobie wyobrazić uzupełnienie zrębki w silosie zlokalizowanym w ciasnym pomieszczeniu. W takiej sytuacji zwykle stosuje się silosy podziemne, które nie zajmują miejsca na placu, a których zasilanie biomasą jest stosunkowo łatwe.

Po drugie: komfort załadunku

Biomasa do zasilania kotłów przemysłowych jest dostarczana w ilościach hurtowych, najczęściej przez samochody ciężarowe. Planując miejsce posadowienia silosu trzeba więc zadbać o to, aby auta miały możliwość swobodnego manewrowania. Równie ważne jest, aby nie występowały problemy z załadunkiem biomasy do silosu przez ładowarkę kołową.

Tutaj ponownie ujawniają się zalety silosów podziemnych. Po otwarciu pokrywy rewizyjnej zyskujemy swobodny dostęp do zbiornika i nie ma żadnego problemu z załadunkiem biomasy przez maszynę. Praca postępuje szybko, co oczywiście przekłada się na ograniczenie kosztów po stronie przedsiębiorstwa.

Po trzecie: bezpieczeństwo

Absolutnie najważniejsza kwestia. Niezależnie od tego, czy silos (pojemnik) na biomasę zostanie umieszczony wewnątrz czy na zewnątrz budynku, bezwzględnie należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób mających do niego dostęp. Szczególnie dotyczy to pracowników oddelegowanych do załadunku silosu przywiezioną biomasą.

Wróćmy do przykładu z silosem podziemnym. Jak już wspomnieliśmy, musi on być zabezpieczony płytą, która nie tylko zapewni wygodny dostęp, ale też zagwarantuje odpowiednią wytrzymałość chociażby na nacisk. Płytę wykonuje się ze stali i ewentualnie dostosowuje do wypełnienia takim samym materiałem, z jakiego została ułożona nawierzchnia – np. kostką brukową.

Bardzo ważne jest przy tym, aby otwór wsypowy został zaprojektowany w taki sposób, by możliwe było wygodne uzupełnianie biomasy, a jednocześnie, by wyeliminować ryzyko wpadnięcia pracownika do silosu.

Po czwarte: niezawodna automatyka

Silos zamontowany, czas więc podłączyć go do kotła. Aby rozwiązanie z zewnętrznym zbiornikiem biomasy miało sens, konieczne jest zastosowanie automatyki podającej paliwo prosto do komory spalania. Obecnie realizuje się to przy pomocy mechanicznych podajników, których pracą steruje komputer. Dzięki temu czynności obsługowe zostały ograniczone do absolutnego minimum, proces podawania paliwa jest nieprzerwany, co zapewnia stałopalność i wymaganą wydajność urządzenia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie