Recyrkulacja spalin: ważny element dobrze zaprojektowanej kotłowni biomasowej

Jerzy Biernacki
23.09.2019

Spalanie biomasy w warunkach przemysłowych wiąże się z koniecznością bardzo precyzyjnego zaprojektowania kotłowni, w której umieszczony zostanie kocioł o dużej mocy. Większość inwestorów skupia się na samym kotle, ewentualnie magazynie paliwa, zapominając przy tym, że na sprawność całej instalacji ogromny wpływ mają wszelkie układy towarzyszące. Jednym z tych najważniejszych jest układ recyrkulacji spalin. Powinien on być standardowym elementem wyposażenia kotłowni biomasowej, ponieważ pełni kluczową rolę w procesie poprawy parametrów spalania.

Czym jest układ recyrkulacji spalin?

Pisząc w dużym uproszczeniu: jest to rozwiązanie, które umożliwia odzysk energii cieplnej ze spalin towarzyszących procesowi spalania. Konstruktorzy kotłów już dawno zauważyli, że spaliny odprowadzane z komory urządzenia zasilanego paliwami stałymi, a także biomasą, osiągają bardzo wysoką temperaturę. Ich swobodne uwalnianie do atmosfery jest czystym marnotrawstwem, czemu można przeciwdziałać właśnie stosując recyrkulację spalin.

Obecnie układy recyrkulacji spalin są stosowane w praktycznie wszystkich nowoczesnych źródłach ciepła zasilanych biomasą drzewną. Wynika to z faktu, iż takie paliwo ma z jednej strony stosunkowo wysoką wartość opałową (w przypadku suchej biomasy, np. sezonowanej zrębki drzewnej czy pelletu), a z drugiej charakteryzuje się niską temperaturą topnienia popiołu. Są to wręcz idealne warunki do zastosowania recyrkulacji spalin i czerpania z tego wymiernych korzyści. Jakich?

Lepsza kontrola temperatury spalania

Podczas spalania suchej biomasy w komorze paleniskowej gwałtownie wzrasta temperatura – stąd do obsługi tego rodzaju paliwa można wykorzystywać wyłącznie specjalnie zaprojektowane konstrukcje (biomasy nie spala się np. w kotle węglowym). Jednak nawet zastosowanie bardzo wysokiej jakości materiału nie wyklucza ryzyka, że w pewnym momencie dojdzie do zjawiska przegrzewania komory paleniskowej.

Aby tego uniknąć stosuje się właśnie układ recyrkulacji spalin. Dzięki odzyskowi energii ze spalin są one chłodzone, co pozwala znacznie lepiej kontrolować temperaturę w komorze paleniskowej. Niższa temperatura pracy przekłada się także na lepszą sprawność kotła i mniejsze zużycie paliwa.

Mniejsza emisja

Współczesne kotły biomasowe są konstrukcjami bardzo ekologicznymi, co jednak nie zmienia faktu, że producenci w dalszym ciągu dążą do poprawy parametru emisyjności. Ograniczenie zjawiska uwalniania szkodliwych związków do atmosfery leży w bezpośrednim interesie właściciela kotła, ponieważ ma to korzystny wpływ na pracę urządzenia.

Zastosowanie układu recyrkulacji spalin powoduje, że spaliny są powtórnie kierowane do systemu filtracyjnego, a więc dokładniej oczyszczane ze szkodliwych substancji. Dzięki temu kocioł osiąga wyższą normę emisji, jest przyjaźniejszy środowisku naturalnemu i przy okazji portfelowi właściciela (to zasługa częściowego odzysku ciepła).

Poprawa parametrów spalania

Naturalnym efektem spalania paliw stałych, w tym biomasy, jest powstawanie szlaki. Jej nadmiar ma bardzo negatywny wpływ na pracę kotła – może to nawet doprowadzić do punktowego przegrzewania rusztu. Aby tego uniknąć stosuje się układ recyrkulacji spalin, który pozwala znacząco ograniczyć zjawisko powstawania szlaki. Tym samym urządzenie pracuje w optymalnych warunkach, co przekłada się na jego dłuższą sprawność.

Szukając kotła biomasowego, zwłaszcza do kotłowni przemysłowej, należy więc zwrócić baczną uwagę na to, czy istnieje możliwość zastosowania w nim układu recyrkulacji spalin. Jeśli tak, wówczas nie ma się nawet nad czym zastanawiać i warto w to zainwestować.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie