Kotły z paleniskiem rusztowym

Jerzy Biernacki
25.07.2015

Kotły z paleniskiem rusztowym to popularne kotły przeznaczone do spalania paliw stałych,wykorzystywane w ciepłownictwie lokalnym i przemysłowym jako źródła ciepła i pary technologicznej. Spalanie odbywa się w nich na ruszcie, przez który doprowadzane jest niezbędne do spalania powietrze. Temperatury na powierzchni rusztu mogą sięgać powyżej 1000°C.

Są to zarówno kotły wodne jak i parowe. Odznaczają się stosunkowo prostą budową, nieskomplikowaną eksploatacją i dużym zakresem zmienności wydajności. Ich główną wadą jest niska sprawność, która praktycznie kształtuje się na poziomie poniżej 65% oraz względnie wysoka emisja szkodliwych substancji. Przyczyną tak niskiej sprawności jest nieodpowiedni dobór parametrów pracy kotła, jej zależność od warunków pogodowych, a także relatywnie wyższe straty energii – zwłaszcza fizyczna strata w spalinach, chemiczna w żużlu i strata ciepła do otoczenia w zależności od izolacji kotła.

Podstawowymi zanieczyszczeniami emitowanymi przez kotły rusztowe są: dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu i dwutlenek węgla. Firmy produkujące kotły stale pracują nad ograniczeniem tych słabości i optymalizacją sprawności urządzeń, wprowadzając doń elementy automatyki.

Wyróżnia się konstrukcje z rusztem stałym i rusztem ruchomym. Ruszt stały zbudowany jest z rusztowin w formie stalowych rur wbudowanych na stałe do przestrzeni wodnej kotła i chłodzonych wodą. Ruszt ruchomy zaś składa się z wymienialnych żeliwnych rusztowin sztabkowych. Jego zaletą jest niższy koszt, wadą natomiast krótka żywotność i podatność na deformacje. Zaletą rusztu stałego jest obniżenie temperatury rusztowin i strefy żaru przy ruszcie, największą wadą - podatność na korozję.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie