Kotły na zgazowanie drewna - cz.2

Jerzy Biernacki
26.07.2015

Ekologiczne i odnawialne paliwo, jakim jest drewno, chętnie wykorzystuje się do wytworzenia energii cieplnej, spalając je w kotłach zgazowujących. Kotły takie ograniczają emisję szkodliwych gazów, o ile drewno jest w odpowiedni sposób wysuszone (wilgotność powinna wynosić około 25%).

Wytworzenie wymuszonego ciągu jest niezbędne do zapewnienia potrzebnej ilości powietrza w komorze spalania. W tym celu stosuje się wentylatory wytwarzające nadciśnienie lub podciśnienie. Spalanie przebiega od dołu do góry w kolejnych strefach kotła (strefy te omówiono w cz. I artykułu). Proces ten składa się z kilku etapów.

Producenci kotłów zgazowujących mówią o czterech etapach procesu powstawania energii cieplnej, zachodzącego w ich produktach:

  • Etap 1 - suszenie i zgazowanie drewna
  • Etap 2 - spalanie gazu drzewnego i odbiór ciepła ze spalin
  • Etap 3 - dopalanie gazu drzewnego i odbiór ciepła ze spalin
  • Etap 4 - wydalenie schłodzonych spalin przez komin

Proces ten emituje do atmosfery małą ilość związków szkodliwych. CO2 powstały podczas spalenia gazu drzewnego nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu na środowisko. Śladowe ilości siarki w drewnie sprawiają, że emisja tlenków siarki jest również niewielka. Podobnie rzecz ma się z tlenkami azotu. Zatem pirolityczne spalanie drewna jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła.

Sterowanie pracą kotła możliwe jest dzięki sterownikowi. Można dzięki niemu np. ustawić temperaturę, włączyć pompę c. o., sterować wentylatorem lub podłączyć regulator pogodowy. Aby proces zgazowania drewna przebiegał prawidłowo, temperatura w kotle nie powinna przekraczać 85ºC, natomiast woda wracająca do kotła nie powinna mieć mniej niż 60ºC.

            Kotły zgazowujące nowej generacji są trzykrotnie bardziej wydajne, jeśli chodzi o wytwarzanie energii, od tradycyjnych metod spalania drewna. W ofercie największych producentów nowoczesnych kotłów możemy znaleźć produkty w pełni zautomatyzowane, zapewniające energię do C.O. i C.W. Moc w granicach 15 - 80 kW skutkuje szerokim zastosowaniem urządzenia. Można w nim spalać nawet trociny i wióry (w takim przypadku należy dokładać również większe polana). Wytwarzanie ciepła przez nowoczesny kocioł od załadunku do załadunku oscyluje w granicach 12 godzin. Rozważając jego zakup należy dysponować odpowiednią powierzchnią potrzebną do jego funkcjonowania. Dla przykładu dom o powierzchni 150 m² potrzebuje do ogrzania na jeden sezon ok. 10 - 15 m³ paliwa. Mimo zróżnicowanych cen drewna można przyjąć, że koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u. w jednym sezonie z użyciem kotła zgazowującego drewno będzie zbliżony do kosztów działania instalacji z gruntową pompą ciepła. Ostatecznym argumentem, który powinien przekonać klienta do pozyskiwania energii ze zgazowanego drewna, jest niska i wciąż atrakcyjna cena kotłów tego typu. Jego zakup wart jest rozważenia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie