Kotły na paliwo gazowe: Gaz płynny

Piotr Kowalczyk
25.07.2015

Kocioł na gaz płynny – kocioł gazowy opalany gazem płynnym. Umożliwia gazowe ogrzewanie pomieszczeń w przypadku braku dostępu do sieci gazu ziemnego. Istnieje kilka różnic między kotłami na gaz ziemny i gaz płynny. Gaz płynny przechowywany jest w zbiornikach umieszczonych na zewnątrz budynku, pod ziemią lub na powierzchni, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

Dla większego bezpieczeństwa w pomieszczeniach montowane są detektory kontrolujące w sposób ciągły stężenie gazu i ostrzegające przed niebezpieczeństwem wybuchu. Wymagane jest, by montażu dokonał wykwalifikowany gazownik posiadający odpowiednie uprawnienia. Kubatura pomieszczenia, w którym zainstalowano kocioł, powinna mieć następujące parametry:

  • dla kotła o mocy do 30 kW z otwartą komorą spalania – 8 m3,
  • dla kotła o mocy do 30 kW z zamkniętą komorą spalania – 6,5 m3,
  • minimum 2,2 m wysokości.

Kotły na gaz płynny, podobnie jak te na gaz ziemny, dzielą się na urządzenia: z otwartą lub zamkniętą komorą spalania, tradycyjne lub kondensacyjne, jednofunkcyjne i dwufunkcyjne, a także stojące lub wiszące. Na skutek tego, iż gaz płynny jest cięższy od powietrza, pomieszczenia wentylowane są odwrotnie niż w przypadku urządzeń na gaz ziemny. Kratka nawiewna znajduje się u góry, a wywiewna na dole. Różnią się też dyszami palników, a w przypadku modeli z zamkniętą komorą spalania - przepustnicami powietrza.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie