Kotły na odpady meblowe – nic się nie zmarnuje

Maciej Piwowski
26.07.2015

W kotłach Polaków pali się wszystko - niestety, w ten sposób np. Kraków dorobił się opinii miasta z niezwykle zanieczyszczonym powietrzem. I potwierdzają to wskaźniki. Tym bardziej dziwny wydaje się pomysł spalania odpadów meblowych. Spokojnie, nie chodzi o lakierowane fronty.

Kocioł do spalania odpadów meblowych

Okazuje się, że nawet odpady meblowe mogą być uznawane za biomasę. Pytanie - gdzie jest ta zielona energia? Otóż odpady tego typu są codziennie produkowane przez setki zakładów w całej Polsce. Nasz kraj jest meblową potęgą, dlatego dostęp do takiego paliwa jest dość łatwy.

Należy jednak pamiętać, że do spalania odpadów meblowych nadają się wyłącznie urządzenia do tego przystosowane. Absolutnie nie wolno tego robić w domowych piecach! Aby zapewnić bezpieczeństwo środowisku, a jednocześnie dobrą energetyczność całego procesu, musimy spełnić jeden warunek - uzyskać wysoką temperaturę w komorze spalania.

Odpady meblowe spalamy w określonej temperaturze

Odpady meblowe zwykle zawierają związki chlorowcopochodne. Ich emisja do atmosfery jest szkodliwa. Zapobiec temu można jedynie w kotłach o dużej mocy, które zniosą bardzo wysokie temperatury spalania. W komorze takiego urządzenia musimy uzyskać minimum 850 stopni Celsjusza - wtedy możemy spalać odpady meblowe o zawartości związków chlorowcopochodnych w przeliczeniu na chlor do 1%. Jeśli wskaźnik ten przekracza 1%, niezbędna jest już temperatura powyżej 1000 stopni. W praktyce, nie da się tego osiągnąć w kotłach domowych, czy innych nieprzystosowanych do spalania tego typu paliwa.

Wysoka temperatura (850 lub 1000 stopni) nie tyle musi zostać uzyskana, co należy ją utrzymywać. W tym celu w kotłach spalających odpady meblowe, stosujemy specjalnej klasy palniki. To warunek niezbędny, aby kocioł uzyskał dopuszczenie do spalania odpadów. Taką normę spełniają wyłącznie kotły typu KNO.

Czy odpady meblowe są biomasą?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Jednoznacznej interpretacji nie dorobiła się nie tylko Polska, ale nawet Unia Europejska. Płyty meblowe w większości składają się z drewna, ale zawierają również związki metali.

Odwróćmy zatem sytuację i odpowiedzmy zgodnie z prawdą - odpady meblowe są biomasą, jeśli proces ich spalania przebiega w specjalnie skonstruowanych kotłach. Wtedy nie tylko uzyskujemy tanią, łatwo dostępną energię, ale również dbamy o środowisko. A o to przecież w biopaliwach chodzi.

Przykładowe kotły na odpady z produkcji mebli: http://www.grasenergia.pl/kotly-na-biomase/p,359,kotly-na-odpady-z-produkcji-mebli.html

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie