Kotłownia zasilana biomasą: świetne rozwiązanie dla gminnej placówki oświatowej

Piotr Kowalczyk
13.11.2018

Sieć ciepłownicza to oczywiście podstawowe źródło energii dla budynków znajdujących się w zasobach gminy. Wiemy jednak, że nie zawsze istnieje możliwość przyłączenia obiektu do takiej sieci – zwłaszcza, gdy ona po prostu nie istnieje (a z takim scenariuszem mamy do czynienia w zdecydowanej większości gmin w Polsce). Jest to problem zwłaszcza w przypadku gminnych placówek oświatowych, jak szkoły i przedszkola, w których bezwzględnie trzeba zapewnić ciągłość dostaw energii cieplnej. W tym artykule podajemy argumenty, które przemawiają za wyborem kotłowni zasilanej biomasą.

Niskie koszty

Biomasa to jedno z najtańszych paliw dostępnych na rynku. Polska jest jej dużym producentem, do naszego kraju trafia również ogrom biomasy z innych rynków, przede wszystkim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i krajów afrykańskich. Dostęp do surowca nie stanowi więc żadnego problemu.

Na przestrzeni ostatnich lat ceny biomasy są dość stabilne. Należy przy tym pamiętać, że jesteśmy u progu znacznych podwyżek cen konwencjonalnych nośników energii, w tym węgla. Biorąc to pod uwagę, inwestycja w kotłownię zasilaną biomasą jest bardzo rozsądna z ekonomicznego punktu widzenia.

Bezproblemowa obsługa

Jest to ważny argument, zwłaszcza z perspektywy placówek oświatowych, które nie mogą sobie pozwolić na stworzenie kilku etatów dla przysłowiowych palaczy. Bezobsługowość instalacji zasilanych biomasą stanowi ich niewątpliwy atut. W przypadku zastosowania pojemnego zbiornika na paliwo, automatycznego podajnika oraz systemu odpopielania, czynności obsługowe ograniczają się tylko do okresowego przeglądu instalacji. To obniża koszty i upraszcza eksploatację kotłowni.

Walory środowiskowe

Instalacja zasilana biomasą jest bardzo przyjazna środowisku naturalnemu. Głównym efektem spalania np. pelletu czy trocin jest para wodna, mająca obojętny wpływ na atmosferę. W czasach, gdy tak wiele polskich gmin zmaga się z poważnym problemem smogu i drastycznego zanieczyszczenia powietrza, stanowi to ogromny atut takiej kotłowni. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o instalacji mającej zasilać placówkę oświatową, do której uczęszczają dzieci – a one powinny być szczególnie chronione przed toksynami znajdującymi się w powietrzu.

Wartość edukacyjna

Życiowe postawy kształtują się już na wczesnym etapie, dlatego młodzi ludzie już w okresie przedszkolnym czy szkolnym powinni wiedzieć, jak ogromne znaczenie ma dbanie o środowisko naturalne. Kotłownia zasilana biomasą może być dla uczniów przykładem instalacji, która świetnie wpisuje się w trend świadomości ekologicznej. Młodzi ludzie zobaczą, że korzystając z odnawialnych źródeł energii można zapewnić sobie komfortowe warunki do życia, jednocześnie nie przyczyniając się do szkodliwego procesu degradacji środowiska.

O zainwestowaniu w instalację zasilaną biomasą powinny pomyśleć zarówno gminy dopiero budujące nowe placówki oświatowe, jak i te, które przymierzają się do modernizacji już funkcjonujących kotłowni w szkołach czy przedszkolach. To znakomita alternatywa dla węgla, gazu czy oleju opałowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy budynku nie można podłączyć do sieci ciepłowniczej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie