Kocioł z zamkniętą komorą spalania.

Mateusz Nowak
25.07.2015

Kocioł z zamkniętą komorą spalania to kocioł gazowy lub olejowy zasysający powietrze niezbędne do spania z zewnątrz budynku za pomocą rury koncentrycznej, podłączonej wprost do urządzenia. Występuje przeważnie w formie kotła wiszącgo, może być jedno lub dwufunkcyjny.

Zaletą tego typu kotłów jest przede wszystkim wmontowany wentylator, który usuwa spaliny na zewnątrz, dzięki czemu nie jest konieczne podłączenie urządzenia kotłowego do tradycyjnego komina, lecz istnieje możliwość odprowadzania spalin przewodem spalinowym przez ścianę lub dach. Kocioł z zamkniętą komorą spalania wbudowany ma presostat – urządzenie zabezpieczające, kontrolujące prawidłową pracę wentylatora. Szczelna komora spalania, nawet w przypadku awarii kotła lub niedrożności przewodu spalinowego, daje gwarancję nieprzedostania się spalin do pomieszczenia. Kotły te charakteryzuje również większa wygoda wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń, ponieważ przepływ powietrza ich nie wychładza.

Urządzenia z zamkniętą komorą spalania można instalować w niedużych, zamkniętych pomieszczeniach mieszkalnych (np. w łazience, magazynku), przy zachowaniu połączenia z koncentrycznymi przewodami powietrzno-spalinowymi. Są to dwa przewody o wspólnej osi, z których zewnętrzny doprowadza powietrze do spalania, a wewnętrzny odprowadza spaliny.

Powierzchnia pomieszczeń, w których montuje się kotły z zamkniętą komorą spalania powinna być nie mniejsza niż 6,5 m3. Do zalet urządzeń tego typu zalicza się ponadto wysoką efektywność energetyczną, skutkującą mniejszym zużyciem gazu i mniejszą emisją spalin oraz bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie