Kocioł z obiegiem wymuszonym.

Mateusz Nowak
25.07.2015

W układach z obiegiem wymuszonym cyrkulacja czynnika grzewczego generowana jest za pomocą pompy obiegowej montowanej zazwyczaj na przewodzie zasilającym system c.o. Jest to obecnie dominujący typ instalacji.

Zaletą układu wymuszonego jest możliwość zainstalowania grzejników poniżej urządzeń kotłowych. Kotły zatem nie muszą stać w piwnicy, lecz mogą być umiejscowione na pietrze lub poddaszu. Obiegi pompowe wyposażone są rury o mniejszych średnicach, a dzięki zastosowaniu pompy, ruch wody jest wielokrotnie szybszy.

Choć używanie pompy obiegowej wiąże się z kosztami zużytej energii elektrycznej, oszczędności energii cieplnej przewyższają wszelkie wydatki inwestycyjne i eksploatacyjne w przypadku tych urządzeń.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie