Kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa

Piotr Kowalczyk
25.07.2015

Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa to kocioł wyposażony w precyzyjny mechanizm podawania i dozowania paliwa. Paliwo spalane jest w sposób ciągły w niewielkim palniku zasilanym małymi porcjami paliwa, automatycznie podawanymi co pewien czas (kilka do kilkudziesięciu sekund) z zasobnika.

Ich obsługa nie jest pracochłonna, wymagają jednak regularnego uzupełnienia paliwa w zasobniku i usuwania popiołu, co przy odpowiedniej regulacji i sprzyjających warunkach pogodowych może odbywać się nawet raz na kilka dni. Właściwa regulacja kotła znacznie podnosi jego sprawność. W urządzeniach tych paliwo podawane jest do palnika lub rusztu automatycznie, przy użyciu podajnika ślimakowego, tłokowego lub szufladowego. Oprócz bazowego paleniska, mają niekiedy zamontowany dodatkowy ruszt do paliwa zastępczego. Ich sprawność oszacowano na 84-92%.

Nie wymagają cyklicznego wygaszania do opróżnienia paleniska z żużlu i popiołu, są one bowiem automatycznie przenoszone do popielnika, który można opróżniać raz dziennie. Ich zaletą jest niska emisja zanieczyszczeń i substancji szkodliwych. Układy automatyczne zastosowane w urządzeniach nadzorują pracę układu podawczego, wentylatora, pompy obiegowej lub ładującej zasobnik i zaworów mieszających.

Znaczna część kotłów posiada również opcję sterowania temperaturą pomieszczeń za pomocą termostatów pokojowych. Przystosowane są do spalania węgla groszku, miału węglowego, trocin, zrębek i pelletów.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie