Kocioł stalowy

Maciej Piwowski
25.07.2015

Kocioł stalowy to kocioł, którego części odlewane są ze stali. Budowany jest przeważnie z zespawanych płyt i rur ze stali kotłowej. Kotły tego typu odznaczają się lekką konstrukcją, łatwością usuwania usterek, wysoką wytrzymałością na ciśnienie, mniejszą niż w przypadku kotłów żeliwnych wrażliwością na wahania temperatury, możliwością wielokrotnego łatania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni poprzez spawania, a także dużą odpornością na uderzenia, ze względu na duże właściwości plastyczne stali. Ich funkcjonalność zależy od odpowiedniego doboru mocy. Nie ma możliwości rozbudowania powierzchni ogrzewalnej urządzenia.

Do ich wad zaliczyć można: małą odporność na wszelkiego rodzaju korozję, problemy w przypadku zbyt cienkiej stali użytej jako budulca (zniekształcenia, korozja). Ich średnia trwałość szacowana jest na 10 lat. Przy wyborze urządzenia zaleca się zwracać uwagę na grubość i gatunek blachy.

Większość kotłów stalowych to modele ze spalaniem dolnym i dwu lub trójciągowym przepływie spalin. Z uwagi na wielociągową konstrukcję, droga spalin i czas wymiany ciepła są wydłużone, co przekłada się na zwiększoną efektywność zastosowania ciepła powstałego ze spalania opału. W tym przypadku wymagane jest mechaniczne wymuszenie spalin, dlatego kotły o potrójnym ciągu mają wbudowany wentylator wdmuchujący powietrze do paleniska, a przy tym wypychający spaliny do komina.

Według statystyk kotły stalowe ulegają korozji po 3-4 latach eksploatacji, co najczęściej spowodowane jest ich niewłaściwym użytkowaniem, np. stosowaniem nieuzdatnionej wody i paliwa słabej jakości.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie