Kocioł odzyskowy

Maciej Piwowski
25.07.2015

Kocioł odzyskowy (odzysknicowy) to urządzenie do generowania pary odzyskujące ciepło z czynnika termodynamicznego o względnie wysokiej temperaturze. Ciepło to generuje parę wodną przegrzaną w obiegu turbiny parowej, niwelując tzw. stratę wylotową. Urządzenia te można podzielić na kotły odzyskowe do układów kombinowanych i kotły odpadowe, służące do schładzania spalin w procesach przemysłowych. Pierwsze z nich łączą obieg turbiny gazowej i parowej w systemach gazowo-parowych, w których wytwarzają parę kosztem energii cieplnej spalin wychodzących z kotła. W skład urządzenia wchodzą: podgrzewacz wody, parownik wyposażony w walczak, przegrzewacz pary, wymienniki ciepła i urządzenia pomocnicze, takie jak np. pompa obiegowa. Aby zmniejszyć straty energii i lepiej wykorzystać ciepło ze spalin, zazwyczaj stosuje się dwa lub trzy obiegi o różnym poziomie ciśnienia. Każdy z nich złożony jest z podgrzewacza wody, parownika i przegrzewacza pary. Niektóre kotły odzyskowe mają również wbudowane urządzenia do usuwania tlenku azotu.

Wśród kotłów odzyskowych wyróżnia się:

  1. Ze względu na konstrukcję:
    • kotły poziome z naturalną cyrkulacją,
    • kotły pionowe w cyrkulacją wymuszoną.
  2.  Ze względu na wykorzystywane ciepło:
    • kotły bez dopalania,
    • kotły z dopalaniem.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie