Kocioł na zrębki drzewne to inwestycja nie tylko w oszczędności, ale też środowisko

Marek Szydełko
21.06.2019

Drewno od zawsze było podstawowym paliwem grzewczym. Obecnie możemy je wykorzystywać w bardzo zaawansowany sposób, intensyfikując tym samym jego potencjał. Współczesne kotły biomasowe są przystosowane do spalania czy zgazowywania nie tylko drewna kawałkowanego, ale także odpadów drzewnych. Szczególnie ciekawym, wydajnym i tanim w eksploatacji rozwiązaniem jest kocioł na zrębki drzewne, którego zakup przynosi korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i środowisku naturalnemu.

Rośnie zainteresowanie kotłami na zrębki drzewne

Jest to spowodowane przede wszystkim coraz większą świadomością ekologiczną, a także sukcesywnie zaostrzanymi przepisami. Firmy, które są zmuszone do zmodernizowania kotłowni, w pierwszej kolejności rozważają więc zakup źródła ogrzewania spełniającego normy środowiskowe. Oczywiście inne istotne kryteria to łatwość obsługi, niskie koszty zakupu paliwa oraz odpowiednia wydajność.

Kocioł na zrębki drzewne spełnia wszystkie te postulaty. Jest opalany paliwem naturalnym, w pełni odnawialnym, które trudno jest wykorzystać w innych zastosowaniach. Zrębki drzewne traktuje się jak odpad, co tym bardziej powinno skłaniać do zwrócenia uwagi na potencjał paliwowy tego produktu.

Zrębki drzewne świetnie wpisują się w dyskusję nad rozwiązaniem problemu drożejącego pozyskiwania paliw kopalnych. Polska już w tej chwili musi importować węgiel, przede wszystkim z Rosji, a najnowsze prognozy głoszą, że nasze kopalnie nie będą w stanie obsłużyć całego sektora energetycznego i ciepłowniczego. Stąd konieczność sięgania po paliwa alternatywne, których rolę może i powinna pełnić biomasa – w tym pod postacią zrębki drzewnej.

Specjalna konstrukcja kotła

Kotły na zrębki drzewne są urządzeniami o specyficznej konstrukcji. Wpływ na to ma rodzaj paliwa, którym są zasilane. Zrębki drzewne dostępne na polskim rynku w zdecydowanej większości są paliwem o znacznej wilgotności, dlatego nie nadają się do spalania w konwencjonalnych kotłach, np. węglowych. Ich granulacja uniemożliwia również stosowanie zrębki w kotłach pelletowych.

Specjalne kotły na zrębki drzewne, z komorą spalania przystosowaną do obsługi wilgotnego paliwa (nawet o wilgotności 50%), są konstrukcjami mało rozpowszechnionymi i stosowanymi praktycznie tylko w przemyśle, ewentualnie w rolnictwie. Znakomicie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie mamy łatwy dostęp do paliwa – z tego powodu inwestują w nie na przykład firmy zajmujące się obróbką drewna.

Kocioł na zrębki drzewne, czyli – raz jeszcze podkreślmy – specjalnie przystosowany do spalania tego paliwa, jest konstrukcją o znacznym stopniu niezawodności i bezobsługowości. Obecnie standardem jest stosowanie podajników paliwa, dzięki czemu można zminimalizować konieczność regularnego doglądania kotła. Pamiętajmy przy tym, że korzyści ze spalania zrębki odczujemy wyłącznie wtedy, gdy proces ten będzie zachodzić w kotle do tego przystosowanym.

Inwestycja w kocioł na zrębki drzewne jest bardzo opłacalna w dłuższej perspektywie. Podwyżki cen paliw konwencjonalnych są pewne, podobnie jak dalsze zaostrzanie przepisów środowiskowych, co prędzej czy później wymusi na przedsiębiorstwach zmianę źródła ciepła czy wytwarzania energii, np. parowej. Wówczas popyt na kotły na zrębki drzewne wzrośnie, a wraz z nim oczywiście ceny tych urządzeń.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie