Kocioł centralnego ogrzewania

Krzysztof Jagielski
25.07.2015

Kocioł centralnego ogrzewania (kocioł c.o.) to urządzenie, w którym nośnik ciepła (najczęściej woda) krążący w obiegu centralnego ogrzewania, podgrzewany jest poprzez spalanie paliwa stałego, gazowego lub olejowego. Innymi słowy jest to urządzenie zmieniające energię paliwa na energię cieplną za pomocą wody, pary wodnej (przegrzanej i suchej) lub innego czynnika pośredniego.

Istnieje szereg rodzajów paliw napędzających kotły, a wśród nich wymienić można: drewno, torf, węgiel kamienny i brunatny, koks, benzynę, olej opałowy lub napędowy, gaz ziemny. Bez względu na rodzaj paliwa wszystkie kotły działają na podobnych zasadach, a kluczową sprawą jest odpowiednie połączenie urządzenia do instalacji ogrzewniczej i wodnej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie