Jak odpowietrzyć pompę obiegową w kotle gazowym?

Piotr Kowalczyk
09.08.2023

Pompa obiegowa to podstawowy element składający się na kocioł gazowy. Jej zadaniem jest oczywiście tłoczenie wody z kotła do instalacji grzewczej. W prawidłowo wykonanej instalacji nie powinno występować zjawisko zapowietrzania się pompy obiegowej. Może jednak do tego dojść np. w przypadku rozszczelnienia się instalacji czy konieczności jej ponownego napełnienia wodą. Na szczęście odpowietrzenie pompy obiegowej jest bardzo łatwe. Dowiedz się, jak to zrobić.

Zlokalizuj pompę obiegową

Pompa obiegowa najczęściej znajduje się tuż po wymiennikiem i tacką ociekową kotła. Aby się do niej dostać trzeba zdjąć obudowę kotła, co nie powinno być szczególnie trudne (obudowa trzyma się na zatrzaskach lub 2-4 śrubach).

Wyłącz kocioł

Po zlokalizowaniu pompy wyłącz kocioł poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka. Zapobiegnie to uruchomieniu się kotła podczas odpowietrzania pompy.

Znajdź i delikatnie poluzuj śrubę do odpowietrzania pompy

Śruba znajduje się na przedniej ściance pompy obiegowej. Posiada frez w kształcie płaskiego śrubokręta. Chwyć śrubokręt z szeroką końcówką i delikatnie odkręć śrubę (w lewo) do momentu, w którym usłyszysz syk powietrza.

Zakręć śrubę i sprawdź szczelność

W momencie, gdy spod śruby zacznie się wydostawać woda i nie będzie już słychać syku powietrza, można zakręcić śrubę, wytrzeć i uruchomić kocioł, a tym samym pompę obiegową (na najwyższym biegu). Jeśli nie pojawi się żadna nieszczelność, to zakładamy obudowę kotła i pracę można uznać za skończoną.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie