Ekonomizer spalin kotła parowego: na czym to właściwie polega?

Krzysztof Jagielski
02.10.2018

Działalność przemysłowa w XXI wieku nie może być oderwana od kwestii związanych z ekologią i ekonomią. Opłacalność produkcji bezpośrednio wynika z ograniczenia jej kosztów, ale równie istotne jest dbanie o to, by nie miała ona negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zakłady przemysłowe stopniowo przechodzą na rozwiązania umożliwiające im spełnienie obu tych warunków. Świetnym przykładem są tutaj ekonomizery, które coraz częściej stanowią podstawowe wyposażenie kotłów parowych. Na czym polega działanie ekonomizera i jakie korzyści może z niego czerpać przemysł? Zapraszamy do lektury.

Ekonomizer spalin, czy właściwie co?

Ekonomizery, czasami nazywane potocznie rekuperatorami, mają za zadanie odzyskiwanie energii znajdującej się w gorących spalinach. W instalacji pozbawionej ekonomizera takie spaliny po prostu ulatują przez przewód kominowy, co jest oczywistym marnotrawstwem. Po zastosowaniu rekuperatora odzysk praktycznie darmowej energii może sięgnąć 40%, a więc mamy tutaj do czynienia z oczywistym zyskiem dla właściciela instalacji.

Schemat działania ekonomizera jest relatywnie prosty. Spaliny przechodzą przez wymiennik ciepła i ogrzewają powietrze, które następnie jest wtłaczane z powrotem do pomieszczenia lub wykorzystywane do podgrzania wody. W ten sposób jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać już raz wytworzoną energię. To bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji kotła oraz zwiększenie jego wydajności.

Ekonomizer spalin jest stosowany nie tylko w kotłach parowych

Choć ekonomizery spalin są najczęściej spotykane w instalacjach przemysłowych, to coraz częściej wykorzystuje się je również w kotłowniach zasilających budynki mieszkalne, biurowe czy placówki oświatowe. Ekonomizer sprawdzi się wszędzie tam, gdzie z uwagi na stosowane paliwo, produkowane są spaliny o wysokiej temperaturze.

Z dokładnie taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku kotła parowego zasilanego biomasą, zwłaszcza zrębkami drzewnymi. Proces spalania paliwa wiąże się ze znacznym wzrostem temperatury spalin. Stanowią one źródło łatwo dostępnej energii, która nie powinna być marnowana. W przypadku przemysłowej instalacji parowej, np. w zakładzie farmaceutycznym, ekonomizer pozwala wykorzystać energię do wstępnego podgrzewu wody uzupełniającej zład kotła. Tym samym znacznie ograniczamy koszty eksploatacji urządzenia i zakupu paliwa.

Sposób na bardziej efektywne wykorzystanie instalacji

Podkreślamy, że zastosowanie ekonomizera ma sens jedynie w przypadku kotłów generujących spaliny o wysokiej temperaturze. Wadą takich urządzeń bez wątpienia jest dość niska efektywność energetyczna. Ekonomizer spalin pozwala osiągnąć znacznie lepszą wydajność instalacji, co będzie szczególnie korzystne w przypadku, gdy chcemy wykorzystać kocioł do ogrzania większej powierzchni.

Wystarczy wówczas zastosować dodatkowe kanały nadmuchowe, którymi będzie tłoczone ogrzane powietrze np. do sąsiednich pomieszczeń socjalnych czy biurowych. W ten oto sposób natychmiast zwiększamy funkcjonalność oraz efektywność urządzenia grzewczego, nie musząc rozbudowywać instalacji i nie ponosząc zbyt wysokich kosztów.

Ekonomizer spalin bez wątpienia jest rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę planując modernizację kotłowni przemysłowej, a zwłaszcza przejście na kocioł parowy zasilany biomasą. To prosty i skuteczny sposób na znaczne zwiększenie wydajności instalacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jej funkcjonowania.

Artykuł powstał przy współpracy z https://schmidenergy.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie