Bufor: dlaczego warto zastosować takiego rozwiązanie w kotłowni na biomasę?

Maciej Piwowski
17.06.2019

Kotłownia na biomasę jest ekologiczna, ekonomiczna i obecnie może być w pełni zautomatyzowana. Dotyczy to zarówno instalacji przemysłowych, jak i domowych. Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się użytkownicy kotłów, zwłaszcza retortowych zasilanych pelletami, jest niedostateczny odbiór wyprodukowanej energii. Spotykamy się z tym w okresach przejściowych, gdy budynek jest już wygrzany i termostaty nie pozwalają na swobodny przepływ gorącej wody w układzie. Rozwiązaniem tego dylematu jest zastosowanie buforu ciepła, który powinien być standardowym elementem wyposażenia kotłowni na biomasę.

Zasada działania buforu ciepła

Bufor ciepła ma za zadanie magazynować nadmiar energii, która nie może zostać odebrana przez instalację centralnego ogrzewania. To oczywiście duże uproszczenie, jednak dostatecznie wyjaśniające, w jakim celu stosuje się to rozwiązanie. Na montaż buforu ciepła najczęściej decydują się właściciele kotłowni węglowych i zasilanych drewnem, gdzie kontrolowanie temperatury spalania jest utrudnione i nieprecyzyjne. Bufor może, a wręcz powinien być także elementem kotłowni np. pelletowej.

Bufor zaczyna działać w momencie, gdy energia pochodząca od spalin z kotła grzewczego nie jest już dopuszczana do instalacji grzewczej lub wody użytkowej. W takiej sytuacji, aby uniknąć przegrzania instalacji, nadmiar energii musi zostać wyprowadzony „na zewnątrz”, co oczywiście oznacza wymierne straty i negatywnie odbija się na sprawności kotła. Bufor rozwiązuje ten problem, ponieważ jest przystosowany do odebrania nadmiaru energii i jej zmagazynowania w celu późniejszego wykorzystania, np. do podgrzania wody w okresach przejściowych czy latem.

Bufor staje się tym samym częścią instalacji, współpracując z zaworem mieszającym i termostatem w pomieszczeniu. Użytkownikowi pozostaje tylko zadanie pożądanej temperatury. Nie musi się martwić tym, czy w sezonie wiosennym i letnim nie dojdzie do przegrzania instalacji w wyniku niedostatecznego odbioru energii.

Współczesne bufory ciepła mogą być wykorzystywane nie tylko do samego magazynowania i oddawania energii. Coraz częściej stosuje się bufory z wbudowanym podgrzewaczem wody użytkowej, co pozwala na bieżąco wykorzystywać nadmiar energii.

Zalety zastosowania buforu ciepła w kotłowni

Podstawową zaletą jest eliminacja problemu marnotrawienia energii cieplnej, a tym samym – pisząc kolokwialnie – wyrzucania pieniędzy w błoto. Dzięki buforowi mamy pewność, że gros wytworzonej w wyniku spalania paliwa energii może zostać wykorzystana na potrzeby bytowe czy przemysłowe.

Zastosowanie buforu ciepła ma bardzo pozytywny wpływ na pracę kotła. Pozwala to osiągnąć deklarowaną przez producenta sprawność urządzenia i wydłużyć okres bezobsługowej pracy. Kocioł może funkcjonować w optymalnych warunkach temperaturowych, co ogranicza ryzyko np. wystąpienia korozji technologicznej w komorze spalania.

Nie zapominajmy również o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Zastosowanie buforu ciepła wyklucza potrzebę ograniczania dopływu powietrza do komory paleniskowej – ten błąd popełnia większość użytkowników kotłów na paliwa stałe i biomasę, upatrując w tym szansy na „zduszenie” urządzenia.

W rzeczywistości takie postępowanie ma fatalny wpływ na pracę kotła, doprowadzając m.in. do zjawiska niedopalania paliwa. Przy niesprawnej lub niedostatecznie wydajnej wentylacji grozi to również nagromadzeniem się spalin w kotłowni i powstawaniem śmiertelnie niebezpiecznego czadu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie