Będą nowe kotłownie zasilane biomasą na Podlasiu

Krzysztof Jagielski
17.03.2020

Zakończył się nabór wniosków do programu dofinansowania projektów ekologicznych na Podlasiu. Łącznie zarząd województwa podlaskiego przyznał beneficjentom 60 milionów złotych, natomiast całkowita wartość wniosków przekroczyła 100 milionów złotych. Środki te pozwolą sfinansować między innymi budowę nowych kotłowni zasilanych biomasą, co ma się przyczynić nie tylko do obniżenia kosztów produkcji energii, ale także poprawy jakości powietrza.

Cel programu

Start programu został ogłoszony w lipcu 2019 roku i od początku cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i zostały przeznaczone na projekty związane z budową nowych lub zwiększeniem mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE. Preferowane były zadania, w których beneficjenci deklarowali stworzenie instalacji opartych na energetyce wiatrowej, słonecznej, wodnej, a także wykorzystujących biomasę i biogaz.

Ostatecznie środki zostaną rozdysponowane pomiędzy gminy, powiaty, parafie, przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie, uczelnie, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorstwa. Najwięcej wniosków złożono w ramach projektów dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych, zakupu pomp ciepła oraz budowy nowoczesnych kotłowni zasilanych biomasą.

Co warte podkreślenia, beneficjenci programu mogą dysponować wyprodukowaną energią na własne potrzeby, nie są zobligowani do przekazywania ich do sieci, poza sytuacjami, w których występują nadwyżki.

Jednym z beneficjentów programu jest gmina Michałowo, która planuje między innymi wykonanie paneli fotowoltaicznych na dachach świetlic wiejskich, stacji uzdatniania wody oraz na budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Koszt inwestycji oszacowano na około 1,5 miliona złotych, z czego 1,1 miliona będzie pochodzić z dofinansowania.

To nie pierwszy program realizowany na Podlasiu, w ramach którego można było uzyskać dofinansowanie do realizacji projektu związanego z produkcją ekologicznej energii. Wcześniej o środki mogli się starać prywatni beneficjenci chcący zainwestować w instalacje fotowoltaiczne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie