Zwrot VAT za gaz dla gospodarstw domowych w 2024 roku – jak uzyskać?

Mateusz Rąbalski
29.04.2024

Rząd kontynuuje wsparcie dla gospodarstw domowych ogrzewających się paliwem gazowym. Również w bieżącym roku około 3 milionów rodzin będzie mogło skorzystać ze zwrotu podatku VAT. Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych, która weszła w życie w 2023 roku, zostanie przedłużona, oferując tym samym dalsze wsparcie finansowe.

Kto może liczyć na zwrot VAT za gaz?

Zgodnie z projektem ustawy, zwrot VAT za gaz przysługuje gospodarstwom domowym, które używają gazu do celów grzewczych. Osoby, które korzystają z gazu jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej, nie będą kwalifikować się do otrzymania wsparcia.

Dodatkowym warunkiem jest kryterium dochodowe ustalone na poziomie 2100 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych oraz 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Jak złożyć wniosek o zwrot VAT?

Aby otrzymać zwrot VAT za gaz, konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostarczone paliwo gazowe. Do wniosku należy dołączyć umowę z dostawcą gazu lub jej kopię, fakturę oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Terminy i szczegóły zwrotu

Zwrot VAT za gaz obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Od 1 marca wniosek o zwrot może obejmować jedynie faktury otrzymane w terminie do 30 dni przed złożeniem wniosku.

Decyzja o refundacji

Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz nie wymaga formalnej decyzji. Jednak w przypadku odmowy przyznania zwrotu, konieczne będzie wydanie oficjalnej decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie