W Polsce zacznie powstawać więcej biogazowni rolniczych?

Mateusz Nowak
26.03.2024

To ważny krok na drodze do popularyzacji biogazowni rolniczych. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ułatwi uruchamianie takich obiektów. Biogazownie budzą coraz większe zainteresowanie wśród rolników.

Kto będzie mógł uruchomić biogazownię?

Podstawowym ułatwieniem wprowadzonym przez ustawę jest wydłużenie listy podmiotów uprawnionych do budowy biogazowni rolniczych. Zgodnie z nowymi przepisami mogą to zrobić osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą gospodarstwo rolne, podmioty wykonujące działalność gospodarczą obejmującą wytwarzanie ciepła, prądu i biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego, a także grupy producentów rolnych, producenci win i spółdzielnie energetyczne.

W myśl przepisów biogazownie będą mogły powstawać na nieruchomościach należących do podmiotów uprawnionych, które prowadzą działalność związana z przetwórstwem rolno-spożywczym lub gospodarstwo rolne. Ideą jest, aby cześć odpadów z takiej produkcji była wykorzystywana na potrzeby biogazowni.

Zakłady produkujące biogaz będą mogły mieć moc maksymalną na poziomie 3,5 MW lub 10,5 MW, opcjonalnie ich roczna wydajność nie będzie mogła przekraczać 14 milionów metrów sześciennych biogazu rolniczego lub 8,4 milionów metrów sześciennych biometanu z biogazu rolniczego.

Docelowo biogazownie mogą stanowić ważny element polskiego systemu energetycznego, szczególnie na terenach wiejskich, na których jest bezpośredni dostęp do substratów niezbędnych do funkcjonowania zakładu produkcji biogazu rolniczego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie