Powstanie pierwsza w Polsce biogazownia, która nie emituje przykrych zapachów

Maciej Piwowski
04.02.2023

Biogazownie to bardzo efektywne i ekologiczne źródło energii, które ma jednak pewną istotną wadę. Emitują bardzo nieprzyjemne zapachy, dlatego nikt nie chce ich mieć na swoim terenie. To blokuje rozwój tej technologii. Być może wkrótce czeka nas przełom, ponieważ w Polsce ma powstać pierwsza biogazownia produkująca biometan, która nie wytwarza przykrych zapachów i tym samym nie jest uciążliwa dla mieszkańców.

Co wiemy o tej inwestycji?

Na razie stosunkowo niewiele. Biogazownia ma powstać w Brodach Poznańskich w województwie wielkopolskim, ale nie znamy ani terminu rozpoczęcia, ani ukończenia prac. Projekt będzie współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które do tej pory wsparło już sześć inwestycji w eksperymentalne mikrogazownie.

Tym razem mówimy o znacznie większej instalacji, która mogłaby zapewnić dużą ilość energii nie tylko dla okolicznych mieszkańców. Biogazownia ma produkować biometan z przetwarzanych odpadów rolnych. Innowacją będzie zastosowanie technologii eliminującej uciążliwe zapachy towarzyszące produkcji energii z substratów odpadowych.

Biogazownie mogą stanowić ważny element systemu energetycznego, zwłaszcza na terenach wiejskich, z jednej strony dostarczając gaz i prąd, a z drugiej zagospodarowując wytwarzane lokalnie odpady zielone.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.